Wileńszczyzna w czasie kwarantanny: Zdalny konkurs recytatorski „Na skrzydłach poezji”

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie w czasie kwarantanny zorganizował konkurs recytatorski „Na skrzydłach poezji”. W tej chwili na FB ośrodka możemy obejrzeć już 30 recytacji w wykonaniu dzieci i młodzieży z rejonu wileńskiego, możemy również oddać głos na najlepszą recytację.

zw.lt
Wileńszczyzna w czasie kwarantanny: Zdalny konkurs recytatorski „Na skrzydłach poezji”

Fot. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie to jedna z instytucji, które w czasie kwarantanny prowadzą najbardziej ożywioną działalność, o czym wielokrotnie informowaliśmy już na portalu zw.lt. Tym razem placówka proponuje konkurs recytatorski, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i obserwatorów.

Jak dzieci i młodzież z Wileńszczyzny recytują poezję można przekonać się na FB ośrodka. Do 15 czerwca możemy także głosować na najlepszą recytację.

https://www.facebook.com/RudaminosDKC/photos/pb.159223660948820.-2207520000../1417116371826203/?type=3&theater

***

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie powstał w trakcie reorganizacji Wydziału Kultury Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2013 roku. Głównym zadaniem placówki jest organizacja pracy zespołów artystycznych, plastycznych, tańca, teatrów i klubów o charakterze sportowym, szerzenie, promocja i wspóldziałanie wszelkich form kultury, jak również organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Filie Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie organizują szkolenia, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży działających przy Ośrodkach Kultury w rejonie wileńskim .

          Terytorialny zasięg działania Wielofunkcyjnyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie obejmuje połowę rejonu Wileńskiego (południowo – wschodnią część). Oprucz samego Ośrodka Kultury w Rudominie podlega mu 15 Centrów i  Ośrodków Kultury w: Kowalczukach, Czarnym Borze, Sawiczunach, Miednikach, Ławaryszkach, Grygajciach, Mickunach, Zujunach, Marjampola, Szumsku, Ciechanowiszkach, Wojdatach, Niemieża i Awiżeniach.

          Ogółem do Wielofunkcyjnyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie należą: 10 chórów i zespołów wokalno – estradowych, 3 zespoły ludowe pieśni i tańca, 4 zespoły tanca sportowo-towarzyskiego oraz jedna grupa teatralna i jedna kapela. Do znanych zespołów należą takie jak  Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” (25 lat), Zespół Rudomianka (25 lat) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

          Narodowościowy skład tej części rejonu Wileńskiego pozwala na dominację polskiej kultury, której przedstawiciele stanowią 80 % ogółu zespołów artystycznych. Większość organizowanych imprez, świąt i innych przedsięwzięć kulturalnych odbywają się w mysl polskich tradycji i w języku polskim. Zespoły artystyczne same organizują pracę, warsztaty i szkolenia, celem których jest szerzenie, promocja i zachowanie polskiej kultury w czym wspierać winien Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie oraz podlegające mu filie.

Większa część zespołów ściśle współpracuje z zespołami z Macierzy.

Na podstawie: facebook.com/pg/RudaminosDKC

PODCASTY I GALERIE