Wileńszczyzna ma wiele oczekiwań wobec rządowego programu rozwoju

W tym tygodniu rząd zamierza zatwierdzić skład grupy roboczej, zadaniem której ma być opracowanie programy rozwoju Wileńszczyzny. W skład grupy wejdą między innymi wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Mincewicz i dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Józef Rybak.

zw.lt
Wileńszczyzna ma wiele oczekiwań wobec rządowego programu rozwoju

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zarówno Mincewicz jak i Rybak popierają ideę powołania takiej grupy, wyrażają jednak obawy, że praca ta nie przyniesie wymiernej korzyści dla Wileńszczyzny.

„Inicjatywa bardzo dobra, jak każda inicjatywa, która chce wesprzeć regiony. Oby tylko nie została wypaczona jej realizacja” – podkreśla Jan Mincewicz, przypominając, że przygotowany przed dziesięcioma laty plan rozwoju Litwy Wschodniej nie odzwierciedlał obiektywnie potrzeb tego regionu.

Jan Mincewicz

Jan Mincewicz wskazuje, że rejon wileński od rządu oczekuje przede wszystkim sprawiedliwego podziału pieniędzy z budżetu.

Jan Mincewicz (2)

Kolejną propozycją rejonu wileńskiego dla rządu jest rozwój infrastruktury, m.in. drogowej.

Jan Mincewicz (3)

Z kolei rejon solecznikski od rządu oczekuju przede wszystkim inwestycji.

Józef Rybak

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej