Wileńskie władze chcą sfinalizować proces reorganizacji szkół

Podczas wczorajszego posiedzenia rada stołecznego samorządu rozważała kwestię reorganizacji wileńskich szkół. Zadecydowała między innymi, że od nowego roku szkolnego w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza nie będą kompletowane klasy 5.

zw.lt
Wileńskie władze chcą sfinalizować proces reorganizacji szkół

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zgodnie z Ustawą o oświacie gimnazjum nie może mieć klas piątych. Status gimnazjum Mickiewiczówka uzyskała przed ponad piętnastoma laty.

„Proces reorganizacji jest skomplikowany, daje on jednak nowe możliwości. Rzeczywistość jest taka – jedne szkoły są półpuste, w innych dzieci uczą się na zmiany. Decyzje, które zapadły dzisiaj, przyczynią się do zbilansowania potoków uczniów w Wilnie i podniosą jakość nauczania” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Dyrektor samorządowego Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Gintaras Petronis poinformował, że w środę komisja z Ministerstwa oświaty i Nauki wizytowała szkoły im. Władysława Syrokomli i im. Joachima Lelewela. Komisja zadecyduje, czy placówki te mogą przystąpić do akredytacji. Syrokomlówka chce realizować program oparty na wartościach chrześcijańskich, natomiast szkoła im. Joachima Lelewela – program kształcenia o kierunku inżynieryjnym.

Listę szkół, które mogą przystąpić do akredytacji, minister oświaty i nauki ma podpisać w przyszłym tygodniu.

PODCASTY I GALERIE