Wileńskie Seminarium Naukowe zostało odwołane

Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB wysłał komunikat informujący o odwołaniu Wileńskiego Seminarium Naukowego.

zw.lt
Wileńskie Seminarium Naukowe zostało odwołane

Fot. Roman Niedźwiecki

„W poczuciu odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa uczestników Wileńskeigo Seminarium Naukowego, wydarzenia naukowego, które ma być wizytówką Filii UwB w Wilnie, zmuszony jestem odwołać Seminarium – i przesunąć na termin późniejszy” – czytamy w komunikacie.

Prof. Doliwa podziękował również osobom, które się zaangażowały do organizacji tego wydarzenia, m.in. Ambasador RP w Wilnie Urszuli Doroszewskiej, Dyrektorowi Generalnemu spółki „Orlen Lietuva” Michałowi Rudnickiemu, Prezesowi Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Andrzejowi Łukszy i Wiceprezesowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego Markowi Hołyńskiemu.

PODCASTY I GALERIE