Wileńskie obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

Pamiętajmy o Macierzy, o Polsce, która choć tak blisko od Wilna, czasem może wydawać się zbyt daleko – podczas uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja, które odbyły się na cmentarzu na Rossie powiedział ambasador Rzeczypospolitej Polski na Litwie Jarosław Czubiński.

zw.lt
Wileńskie obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

Fot. Joanna Bożerodska

,,Witam zebranych w tym świętym dla Polaków miejscu, świętym przez pokolenia naszych Rodaków spoczywających na tym cmentarzu. Witam mieszkańców Wilna, Polaków, Litwinów i przedstawicieli innych narodów, którzy znów, tak jak 225 lat temu, uczestnicząc w dzisiejszych uroczystościach łączą myśli o niepodległych państwach i wolnych narodach. Witam gości z Polski, którzy wprawdzie do Wilna przybyli tylko na chwilę, ale których serca zawsze na Wilno są otwarte i łączność z Polakami z Wileńszczyzny bez przerwy odczuwają” – przywitał na samym początku na cmentarzu na Rossie zebranych ambasador Czubiński.

Polski dyplomata podkreślił, że rok bieżący jest wyjątkowy ze względu na przypadające rocznice. ,,Wśród nich najważniejsza dotyczy wydarzenia, które jak napisał Jan Długosz, rozświetliło polskie ziemie. Światło to zabłysło 1050 lat temu i do dzisiaj w naszych duszach płonie. Wtedy to władca polskich ziem, książę Mieszko, przyjął chrzest” – powiedział ambasador, jak dodał decyzja ta wprowadziła państwo do grona nowoczesnych podmiotów ówczesnej Europy. ,,Dała też opiekę Kościoła, dzięki której Naród Polski i Państwo przetrwać zdołały nawet w czasach najtrudniejszych, gdy mroczne siły sprzysięgły się pognębić nas likwidując polską państwowość, eliminując polski język z życia publicznego i zabraniając polskim dzieciom jego nauki, uniemożliwiając kultywowanie bezcennych wartości polskiej kultury, tradycji i języka” – zaznaczył.

„Jeśli my zapomnimy o nich, Ty Boże zapomnij o nas”

,,To przeciw temu właśnie, równo przed 225 laty, podnieśli dumnie głowy polscy patrioci, gardząc niewątpliwą przewagą licznych wrogów i słusznie żądając praw dla swego narodu i wszystkich jego przedstawicieli, uchwalając konstytucję najnowocześniejszą w ówczesnej Europie i drugą tego rodzaju w świecie. Ten czas dumy ukształtował również, aż do dziś, następne pokolenia Polaków, bowiem nasz brak zgody na krzywdę doprowadzał do kolejnych zrywów patriotycznych i walk o odzyskanie wolnej Ojczyzny oraz utrwalał nigdy nie utraconą godność Polskiego Narodu” – podkreślił Czubiński.

Ambasador RP przywołał słowa Adama Mickiewicza: „Jeśli my zapomnimy o nich, Ty Boże zapomnij o nas”oraz zaapelował o pamięć poległych, ,,których cienie są dzisiaj z nami, którzy mówią do nas z kart historii, o których nasze dzieci uczą się z polskich podręczników w polskich szkołach”. ,,Pamiętajmy o nich i bądźmy z nich dumni, ale też musimy być godni ich dziedzictwa, mieć siłę na walkę, gdy taka zajdzie potrzeba, bo wiemy przecież, jak czasem niełatwo jest być Polakiem. Nie zapomnijmy też, skąd nasz ród. Czerpmy na co dzień ze skarbnicy naszej historii, z wartości naszego Narodu, z siły tradycji, kultury i piękna naszego polskiego języka. Kultywujmy dziedzictwo decyzji naszego pierwszego władcy, Mieszka, który poprzez chrzest wybrał Kościół Katolicki jako opokę dla naszego Państwa i Narodu. Pamiętajmy o Macierzy, o Polsce, która choć tak blisko od Wilna, czasem może wydawać się zbyt daleko” – powiedział Czubiński.

Konstytucja 3 Maja – pierwsza ustawa zasadnicza w Europie i druga, po amerykańskiej, na świecie. W kwietniu 2015 roku otrzymała prestiżowy Znak Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label), jako jeden z dwudziestu wówczas obiektów w Europie. Ponadto w 2014 roku historyczny dokument został wpisany na listę krajową programu UNESCO „Pamięć Świata”.

PODCASTY I GALERIE