Wileńskie obchody rocznicy pochówku Serca Marszałka na Rossie

Z okazji 80. rocznicy pochówku Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego u boku Matki na wileńskiej Rossie w Wilnie odbyły się dzisiaj (12 maja) specjalne uroczystości.

PAP

O godz. 13 w Kościele Św. Teresy została odprawiona msza, a o godz. 15 przedstawiciele ambasady RP, Związku Polaków na Litwie oraz polskiego harcerstwa na Litwie złożyli wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Ambasador RP Jarosław Czubiński odczytał list szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45. Pogrzeb odbył się 18 maja w Krakowie, marszałek spoczął w krypcie wawelskiej katedry. Rok później w kwaterze wojskowej cmentarza na Rossie w Wilnie odbyły się uroczystości pochówku serca Piłsudskiego i prochów jego matki.

W czwartek przypada też 90. rocznica „zamachu majowego”. 12 maja 1926 r. marszałek Piłsudski na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako „zamach majowy”. Jego wynikiem było ustąpienie prezydenta i dymisja premiera. W wyniku trwających trzy dni walk zginęło 379 osób, wśród nich 164 cywilów.

„Staję do walki, tak, jak i poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści” – mówił Piłsudski w wywiadzie udzielonym „Kurierowi Porannemu” 10 maja 1926 r., po powołaniu rządu Wincentego Witosa.

Nowy gabinet, oparty na koalicji Narodowej Demokracji, PSL „Piast”, Chrześcijańskiej Demokracji oraz Narodowej Partii Robotniczej, był dla Piłsudskiego wyzwaniem. W cytowanym wywiadzie, za którego publikację „Kurier Poranny” z dnia 11 maja został decyzją władz administracyjnych skonfiskowany, Piłsudski w bardzo ostry sposób wypowiadał się nie tylko o parlamencie, ale również o nowym premierze. Marszałek oskarżał Witosa o to, że nastawał na jego życie i demoralizował wojsko, zarzucał mu również „przekupstwa wewnętrzne i nadużycia rządowej władzy bez ceremonii we wszystkich kierunkach dla partyjnych i prywatnych korzyści”.

Dzisiaj premier RP Beata Szydło i członkowie jej rządu złożyli rano kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w  Warszawie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej