Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Wileńskie akcenty na II Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

Zespoły i wokaliści z 14 krajów, m.in. z Białorusi, Niemiec, Czech, Austrii, Australii, Stanów Zjednoczonych Ameryki bierze udział w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki. Litwę reprezentuje zespół z Wilna Will’N’Ska oraz Art of Music z Solecznik. Ideą wydarzenia jest promocja polskiej piosenki wśród Polonii na świecie i integracja artystycznych środowisk polonijnych z krajem ojczystym.  Pomysłodawczynią festiwalu jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia Opole.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!