Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

„Wileński zaśpiew” u Bazylianów

Wileńska Młodzież Patriotyczna pod słynną Celą Konrada wraz z Akademią Trzeciego Wieku i Krajowym Stowarzyszeniem Literatów Polskich zorganizowali koncert inauguracyjny Klubu BazyliaNowej Piosenki „Wileński Zaśpiew”. W koncercie wzięli udział polscy autorzy piosenek – gospodarze Klubu – oraz wileńscy goście innych narodowości. Dochód z pierwszego koncertu został przeznaczony na wsparcie Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!