Wileński samorząd przeciwko etatowego wynagrodzenia nauczycieli

Stołeczny samorząd sprzeciwia się wprowadzeniu etatowego wynagrodzenia nauczycieli. Odpowiedni model został zaakceptowany przez rząd i przedstawiony pod obrady Sejmu.

zw.lt
Wileński samorząd przeciwko etatowego wynagrodzenia nauczycieli

Fot. Joanna Bożerodska

Wileński samorząd zarzuca, że nowy system wynagrodzeń, który będzie obowiązywał z dniem 1 września, nie został z nim przedyskutowany.

W opinii radnych miasta nowy model pasuje dla małych szkółek, które borykają się z problemem małego nakładu pracy nauczycieli. W Wilnie natomiast do szkół uczęszcza jedna piąta uczniów w skali kraju. Klasy są w pełni skompletowane, w związku z tym nowy system wynagradzania pracy pedagogów będzie dla nich krzywdzący, gdyż wypłaty niektórych z nich zmniejszą się nawet o 200 euro.

Radni uważają, że samorząd nie jest przygotowany na zmiany. Wciąż wielką niewiadomą jest model finansowania placówek oświatowych, dyrektorzy szkół nie mogą planować przyszłego roku szkolnego.

We środę Rada przyjęła rezolucję w sprawie etatowego wynagrodzenia.

Ministerstwo Oświaty i Nauki szacuje, że etat nauczycielski będzie liczył 1 512 godzin rocznie, z których 1 008 zostanie przeznaczonych na prowadzenie lekcji. Nauczyciele klas początkowych na prowadzenie lekcji będą mieli do 756 godzin. Więcej czasu będą mogli przeznaczyć na przygotowanie się do prowadzonych zajęć.

Resort zapewnia, że po wprowadzeniu etatowego zatrudnienia nauczyciele będą otrzymywali wynagrodzenie nie tylko za prowadzenie lekcji, lecz również za inną działalność związaną z pracą w szkole.

Zgodnie z obecną metodyką naliczania godzin pracy, tylko 5 proc. ogółu nauczycieli pracuje tygodniowo 36 godzin (2 300 nauczycieli). Po wprowadzeniu etatów ich liczba wzrośnie dziesięciokrotnie.

Za wprowadzenie nauczycielskich etatów od września państwo zapłaci blisko 17,5 mln euro.

PODCASTY I GALERIE