Wileński kombatant mianowany na porucznika

W dniu 16.10.2014 r. odbyła się w Ambasadzie RP uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień porucznika Edwardowi Klonowskiemu - żołnierzowi AK, członkowi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie.

zw.lt
Wileński kombatant mianowany na porucznika

Fot. Ambasada RP w Wilnie

W uroczystości uczestniczył ambasador Jarosław Czubiński i Konsul Generalny Stanisław Cygnarowski. Wręczenia aktu mianowania dokonał płk Zbigniew Szlęk, attache obrony.

Ponadto płk Szlęk wręczył por. Stafanowi Sawickiemu odznaczenie przekazane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Edward Klonowski był żołnierzem AK, brał udział w operacji „Ostra Brama”.

Ponad 20 ostatnich lat poświęcił budowaniu pomników i kwater żołnierskich, tablic pamięci narodowej, zajmuje się opieką nad mogiłami żołnierzy polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Za swoją działalność otrzymał najpierw srebrną, a potem złotą odznakę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego.

PODCASTY I GALERIE