Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa partnerem w programie międzynarodowym

,,Doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania produkcją rolną w gospodarstwach ekologicznych” - w tak zatytułowanym międzynarodowym projekcie wzięła udział Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa.

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa partnerem w programie międzynarodowym

To wspólne z partnerem włoskim przedsięwzięcie w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej ,,Uczenie się przez całe życie”, było okazją zapoznania się z innowacyjnym podejściem do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Uczestnikami projektu była grupa nauczycieli Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, m.in. nauczycielka zarządzania i przedsiębiorczości Jelena Hejbowicz.

Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić zakłady przetwórstwa produkcji rolnej, gospodarstwa rolne, uczestniczyć w spotkaniach i dyskusjach z drobnymi przedsiębiorcami oraz producentami. Jelena Hejbowicz zwróciła uwagę na fakt, że na Litwie kooperuje się zaledwie 4 proc. spółek rolnych i pojedynczych gospodarstw, tymczasem we Włoszech jest to powszechne.

Jelena Hejbowicz

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa ma już spore doświadczenie udziału w projektach międzynarodowych, m.in. również tych finansowanych z programów unijnych. Jak powiedziała nauczycielka przedsiębiorczości Jelena Hejbowicz, w roku bieżącym szkoła złożyła trzy kolejne wnioski wg programów Comenius i Griundtvig. Są to projekty dotyczące rozwijania przedsiębiorczości młodzieży mieszkającej na wsi, jak też wspólny ze szkołami zawodowymi w Polsce, Niemczech i na Łotwie projekt polegający na wymianach grup młodzieży.

PODCASTY I GALERIE