Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Wileńska obwodnica otrzyma dofinansowanie z UE

Stołeczny samorząd nie ma pewności, że III etap budowy Zachodniej obwodnicy Wilna otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Pewne jest natomiast to, że wykonawcy projektu „Kauno tiltai” za zwłokę w opłacie za wykonaną pracę przysługuje 5 procent odsetek rocznie, które stanowiłyby ponad 1 milion euro, czytamy w portalu delfi.lt.

Z dokumentów, które pozyskał portal wynika, że „Kauno tiltai” wykonało pracę na łączną kwotę 32 milionów 305 tysięcy euro, zaś dług samorządu z tytułu opłaty wynosi prawie 21 i pół miliona euro. Odsetki karne, gdyby wykonawca chciał o nie się ubiegać, stanowiłyby więc ponad 1 milion euro.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!