Wileńska Nadzieja – konkurs na opowiadanie dla młodych pisarzy. Termin składania prac przedłużony do 30 listopada

Organizatorzy konkursu dla pisarzy urodzonych nie wcześniej niż w 1990 roku, piszących w języku polskim i litewskim, Wileńska nadzieja, przedłużyli termin wysyłania prac.

zw.lt
Wileńska Nadzieja – konkurs na opowiadanie dla młodych pisarzy. Termin składania prac przedłużony do 30 listopada

Fot. Organizatorzy

Łączna objętość utworu powinna się mieścić w granicach od 5 000 do 20 000 znaków.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia materiałów do 30 listopada 2020 roku do siedziby Instytutu Polskiego, ul. Šv. Jono 3, LT01123 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas Vilniaus viltis”.

Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres elektroniczny lub zamieszkania).

Zapraszamy wszystkich młodych pisarzy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, i Naujoji romuva.

Partnerzy: Stowarzyszenie Slinktys, Pašvaistė i Nowa Awangarda Wileńska.

Fot. Organizatorzy
PODCASTY I GALERIE