Wileńska Młodzież Patriotyczna zwraca się do szefa FBI

W Polsce i na świecie wiele kontrowersji wywołała wypowiedź dyrektora FBI Jamesa Comeya, który w przemówieniu w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, poświęconym opowiedzialności za Holokaust, użył między innymi sformułowania "mordercy i ich wspólnicy z Niemiec, Polski, Węgier i wielu, wielu innych miejsc". Koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna w odniesieniu do słów Comeya napisało list otwarty, który przytaczamy w całości.

zw.lt
Wileńska Młodzież Patriotyczna zwraca się do szefa FBI

Fot. zw.lt

List otwarty Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej ws. wypowiedzi Dyrektora FBI Jamesa Comeya

Wasza Ekscelencjo,

Jako przedstawiciele koła Związku Polaków na Litwie, Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, czujemy się głęboko dotknięci sugestią Dyrektora FBI Jamesa Comeya, dotyczącą odpowiedzialności za Holokaust. Dokładnie w tym dniu, kiedy padły słowa Dyrektora, braliśmy udział w Marszu Żywych w Ponarach — miejscu mordu, popełnionego przez nazistów na stu tysiącach niewinnych ludzi — tak
samo Żydach, jak i Polakach.

To właśnie z Wilnem, naszym miastem, związany był rotmistrz Witold Pilecki — człowiek, który jako ochotnik trafił do niemieckiego obozu zagłady w Aschwitz, by próbować wyzwolić jego więźniów i dostarczyć światu świadectwo tego, co miało tam
miejsce. Z Wilna także pochodziły rzesze żołnierzy polskich na uchodźstwie, którzy ramię w ramię z żołnierzami Stanów Zjednoczonych brali udział w walkach przeciw nazistowskim Niemcom. I dziś w Wilnie żyją potomkowie tych ludzi, jak też potomkowie tych Polaków, którzy w czasie wojny ratowali swych żydowskich sąsiadów przed Zagładą.

Mamy nadzieję, że wypowiedź ta była niefortunnym przejęzyczeniem, a nie świadomie wypowiedzianą myślą czy też wyrazem polityki historycznej Stanów Zjednoczonych — niezależnie od intencji, czujemy się nią mocno zranieni.

Uważamy, że wypowiedź ta nie przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Stanów Zjednoczonych, ani wzrostu zaufania do struktur NATO, którego członkami są USA, Polska i Litwa.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej
Prezes Aleksander Sudujko
Wiceprezes Rajmund Klonowski

PODCASTY I GALERIE