Wileńska Młodzież Patriotyczna wybrała nowego prezesa

W dniu 31 maja 2015 roku odbył się w Wilnie II Zjazd Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, podczas którego wyłonione zostały nowe władze organizacji.

zw.lt
Wileńska Młodzież Patriotyczna wybrała nowego prezesa

Fot. WMP

Prezesem został Rajmund Klonowski, wiceprezesami — dotychczasowy prezes Aleksander Sudujko oraz Andrzej Gulbinowicz, a sekretarzem organizacji Emilia Widtmann. Nowowybrany prezes podziękował zebranym za zaufanie, a dotychczasowym prezesom — Aleksandrowi Sudujce oraz Magdalenie Bartoszewicz — za dotychczasową pracę i osiągnięcia. Wyraził też nadzieję na owocne kontynuowanie ich dzieła oraz zapowiedział kontynuowanie działań na rzecz polskiej społeczności.

Wileńska Młodzież Patriotyczna jest powstałym w 2012 roku dobrowolnym zrzeszeniem młodych ludzi, opartym na zasadach koleżeństwa, współpracy i wzajemnego szacunku, mającym na celu dbanie o zachowanie i rozwój polskich tradycji i idei narodowej na Wileńszczyźnie, kultywowanie więzi z Rodakami w Polsce oraz innych państwach, a także promowanie polskiej kultury, aktywizowanie społeczne młodego pokolenia Polaków i budowanie wartości polskiej wspólnoty.

PODCASTY I GALERIE