Wileńscy uczniowie upamiętnili 160. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza

26 listopada minęła 160. rocznica śmierci Adama Mickiewicza, którą uczniowie wileńskiej Mickiewiczówki upamiętnili cyklem imprez.

zw.lt
Wileńscy uczniowie upamiętnili 160. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza

Fot. Joanna Bożerodska

W Gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie odbył się już konkurs plastyczny ”Ilustrujemy Mickiewicza”, a w piątek odbyła się konferencja-konkurs ”Czy znasz twórczość Mickiewicza?” oraz turniej siatkarski w którym udział wzięło osiem szkół z Wilna i Wileńszczyzny.

W drugiej połowie grudnia, na zakończenie cyklu, w gimnazjum odbędzie się czytanie poematu ”Pan Tadeusz”.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej. Ojciec Adama, Mikołaj pracował w sądzie jako adwokat, z kolei matka, Barbara zajmowała się domem.  Mickiewicz miał czterech braci – Franciszka, Aleksandra, Jerzego i Antoniego.

Wśród miejsc narodzin Adama podawany jest zarówno Nowogródek – miejsce zamieszkania rodziny Mickiewiczów, jak i Zaosie, gdzie mieścił się dworek, do którego Mickiewiczowie często podróżowali. W 1807 r. młody Mickiewicz rozpoczął naukę w szkole powiatowej w Nowogródku. W 1815 r. wyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął studia na tamtejszym uniwersytecie.

Adam Mickiewicz obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany jest za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej, a nawet za jednego z największych na skalę europejską[6]. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański.

Zmarł 26 listopada 1855 r. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Jako najczęstszą przyczynę śmierci Mickiewicza podaje się cholerą, choć wśród innych hipotez na ten temat znajduje się także otrucie arszenikiem.
Mickiewicz spoczął na cmentarzu w Montmorency, a w 1890 r. jego prochy przetransportowano do Krakowa i – w uroczystym pogrzebie – 4 lipca 1890 r. pochowano w podziemiach Katedry Wawelskiej.

PODCASTY I GALERIE