Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Wileńscy uczniowie upamiętnili 160. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza

26 listopada minęła 160. rocznica śmierci Adama Mickiewicza, którą uczniowie wileńskiej Mickiewiczówki upamiętnili cyklem imprez.

W Gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie odbył się już konkurs plastyczny ”Ilustrujemy Mickiewicza”, a w piątek odbyła się konferencja-konkurs ”Czy znasz twórczość Mickiewicza?” oraz turniej siatkarski w którym udział wzięło osiem szkół z Wilna i Wileńszczyzny.

W drugiej połowie grudnia, na zakończenie cyklu, w gimnazjum odbędzie się czytanie poematu ”Pan Tadeusz”.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej. Ojciec Adama, Mikołaj pracował w sądzie jako adwokat, z kolei matka, Barbara zajmowała się domem.  Mickiewicz miał czterech braci – Franciszka, Aleksandra, Jerzego i Antoniego.

Wśród miejsc narodzin Adama podawany jest zarówno Nowogródek – miejsce zamieszkania rodziny Mickiewiczów, jak i Zaosie, gdzie mieścił się dworek, do którego Mickiewiczowie często podróżowali. W 1807 r. młody Mickiewicz rozpoczął naukę w szkole powiatowej w Nowogródku. W 1815 r. wyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął studia na tamtejszym uniwersytecie.

Adam Mickiewicz obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany jest za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej, a nawet za jednego z największych na skalę europejską[6]. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański.

Zmarł 26 listopada 1855 r. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Jako najczęstszą przyczynę śmierci Mickiewicza podaje się cholerą, choć wśród innych hipotez na ten temat znajduje się także otrucie arszenikiem.
Mickiewicz spoczął na cmentarzu w Montmorency, a w 1890 r. jego prochy przetransportowano do Krakowa i – w uroczystym pogrzebie – 4 lipca 1890 r. pochowano w podziemiach Katedry Wawelskiej.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!