Wileńscy uczniowie otrzymają „ID wilnianina”

Centralna Biblioteka w Wilnie opublikowała aplikację "ID wilnianina" ("Vilniečio ID"), przeznaczoną dla uczniów klas 6-7.

zw.lt
Wileńscy uczniowie otrzymają „ID wilnianina”

Fot. Materiały prasowe/Samorząd miasta Wilna

Aplikacja przedstawia dzieciom wydarzenia związane z historią miasta Wilna i obiektami kultury – od wnętrz Katedry do ulicy Zamkowej. Interaktywny gadżet jest dostępny na Placu Katedralnym i ulicy Zamkowej.

Pierwsza faza projektu była przygotowywana w latach 2017-2018, a w tym roku została wydana bieżąca wersja aplikacji.

„ID wilnianina” zawiera 50 zadań interaktywnych. Każde z nich przedstawia historię Wilna, jego obiektów historycznych i kulturowych poprzez unikalne elementy animacji, rzeczywistość rozszerzoną i położenie geograficzne. W przyszłości planowane jest dodanie większej liczby obiektów wileńskiej Starówki i przedstawienie szerszej historii Wilna.

Do tworzenia gadżetu zostali zaproszeni specjaliści od grafiki i animacji, przewodnicy po mieście, przedstawiciele Pałacu Władców, Litewskiego Muzeum Sztuki i Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Twórcy mają nadzieję, że taka aplikacja pokaże uczniom, że historię Wilna można poznać w żywy, atrakcyjny i nowoczesny sposób.

PODCASTY I GALERIE