Wierni ziemi swoich przodków. Roman Lachowicz napisał nową książkę

Historyk wileński Roman Lachowicz wydał kolejną książkę. pt. „Wierni ziemi swoich przodków”, która jest poświęcona najnowszym dziejom Polaków na Litwie.

zw.lt
Wierni ziemi swoich przodków. Roman Lachowicz napisał nową książkę

Fot. Antoni Radczenko

„Książka jest poświęcona historii Polaków na Wileńszczyźnie oraz 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Opisuję sylwetki Polaków z Wileńszczyzny, którzy włożyli niemały wkład w odzyskanie niepodległości. Brali udział w I i II wojnie światowej, uczestniczyli w działalności AK, ponieważ dzisiaj ich potomkowie troszczą się o zachowanie tożsamości polskiej na Litwie” – wytłumaczył zw.lt historyk.

Lachowicz swą książkę w dużym stopniu oparł o dokumenty źródłowe, aby „pamięć została zachowana dla przyszłych pokoleń”. Praca nad książką zajęła dwa lata. „Chcę, aby człowiek, który przeczyta moją książkę, dowiedział się, jak było na Wileńszczyźnie w roku 1987, roku 1990, jak setki czy tysiące osób z Wileńszczyzny wyjechały na studia do Polski” – dodał autor.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy jest poświęcony życiu Polaków na Litwie od zakończenia II wojny światowej do lat 80-tych, kiedy rozpoczęło się odrodzenie narodowe. Drugi i trzeci rozdziały są poświęcone odrodzeniu narodowemu Polaków na Litwie m.in. powstaniu ZPL. Czwarty rozdział jest poświęcony konfliktowi wewnętrznemu w ZPL na przełomie XX i XXI wieku, kiedy prezesem związku był Ryszard Maciejkianiec.

Roman Lachowicz na swym koncie ma następujące pozycje książkowe „Krótki zarys historii narodu polskiego”, „Kartki z historii Ziemi Wileńskiej” oraz „Lata co minęły”.

PODCASTY I GALERIE