„Wielokulturowość to nie problem państwa, a jego bogactwo”. Konferencja w Wilnie

“Dialog międzykulturowy jest nowym wektorem polityki mniejszości narodowych” - powiedział wiceminister kultury Edward Trusewicz, otwierając w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Różnorodność kulturowa: dzień dzisiejszy i perspektywy”, w której biorą udział naukowcy, przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i eksperci z Litwy, Austrii, Słowenii i Irlandii.

Małgorzata Kozicz
„Wielokulturowość to nie problem państwa, a jego bogactwo”. Konferencja w Wilnie

„Konferencja jest doskonałą okazją do omówienia najważniejszych tendencji wielokulturowości na Litwie i w Europie oraz nowych wyzwań, z którymi stykają się nasze państwa w miarę zwiększania się różnorodności kulturowej i migracji. Jest to jednocześnie możliwość otwarcia nowych dróg współpracy przy realizacji różnych inicjatyw międzykulturowych, które zapewnią dostępność kultury dla jak największej części społeczeństwa” – mówił w swoim przemówieniu wiceminister.

Wspomniał, że okazją do zorganizowania konferencji stał się Dzień Wspólnot Narodowych, który 21 maja po raz pierwszy był obchodzony na Litwie. Międzynarodowym dyskusjom sprzyja także fakt, że dialog kulturowy jest inicjowany i wspierany przez Komisję Europejską.

„Litwa jest pierwszym krajem, który omawia raport, mający ukazać się się właściwie dopiero w czerwcu. Raport ten powstał od roku 2012 jako rekomendacja dla krajów unijnych. Każde państwo wysyłało swoich przedstawicieli do odpowiedniej grupy roboczej, zainicjowanej prze KE. Grupa ta analizowała sytuację w każdym kraju pod kątem dialogu międzykulturowego. W raporcie znalazły się między innymi pozytywne przykłady z Litwy, jest ona stawiana za przykład” – w rozmowie z zw.lt opowiadał Edward Trusewicz. Zwrócił uwagę, że według danych ostatniego spisu powszechnego Litwę zamieszkują przedstawiciele 154 narodowości.

„Należy powoli uświadomić i donosić do opinii publicznej, że różnorodność kulturowa nie jest problemem kraju, tylko jego bogactwem” – uważa wiceminister kultury.

„Konferencja ta jest przypomnieniem dla nas wszystkich, że różnorodność kulturowa jest nieodłączna od szacunku dla godności ludzkiej. To zobowiązanie wobec praw i podstawowych swobód człowieka, zwłaszcza praw mniejszości narodowych. Dlatego ważne jest wzmacnianie dyskusji o wielokulturowości, zwłaszcza o jej wpływie na rozwój państwa, rozwijanie świadomości kulturowej w społeczeństwie, sprzyjanie międzykulturowemu dialogowi, przyczyniając się tym samym do integracji osób różnego pochodzenia z różnorodnym społeczeństwem” – napisał w liście pozdrawiającym uczestników konferencji Leonard Talmont, przewodniczący sejmowego Komitetu Praw Człowieka.

Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej wyniki badań i ogólne tendencje wielokulturowości naszego kraju przedstawili naukowcy z Litwy. Zastanawiano się między innymi nad poziomem tolerancji społeczeństwa litewskiego, mówiono o wielokulturowości litewskich miast i miasteczek oraz teoretycznych możliwościach ich rozwoju, a także o formowaniu społeczeństwa wielokulturowego.

W drugiej części goście z zagranicy przedstawili konkretne przykłady prezentowania wielokulturowości dzięki instytucjom kultury i sztuki, pracy w przestrzeni wielokulturowej, realizacji projektów międzynarodowych.

„Bardzo ważne jest połączenie dwóch dymensji. Jedna dymensja to ta oficjalna – badania naukowe czy swego rodzaju „fotografia” społeczeństwa, druga – to nasze codzienne stosunki, wspólne projekty, pamięć historyczna żyjąca w świadomości poszczególnych obywateli. Kiedy obcuje człowiek z człowiekiem, rzec można od serca do serca, wówczas łamią się stereotypy i pojmujemy, że życie w wielokulturowym otoczeniu jest ciekawe i chcemy tego. Jest sygnał – powinniśmy na niego reagować. Np. jeżeli z badań wynika, że pogarsza się opinia publiczna na temat którejś z grup etnicznych, to znak, że trzeba więcej konkretnych projektów, więcej działania, muszą na to reagować odpowiednie instytucje” – podkreślił moderator konferencji dr Linas Venclauskas, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

 

PODCASTY I GALERIE