Wielkie wiosenne sprzątanie Nowej Rossy

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zorganizował wielkie wiosenne sprzątanie cmentarza na Nowej Rossie. Podczas tzw. "tłoki" usunięto niepotrzebne krzewy, chwasty, zeszłoroczne liście oraz śmieci. Celem akcji, według organizatorów, jest uporządkowanie miejsca pochówku tak, aby odzyskało godny wygląd. Wiosenne sprzątanie - to dawna tradycja Komitetu. Zwraca się w ten sposób uwagę na mniej reprezentacyjną i mniej znaną część cmentarza - Nową Rossę. Cmentarz na Rossie, najstarsza wileńska nekropolia licząca blisko 250 lat, składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym spoczywa jego serce i prochy jego matki. Na obszarze ponad 10 hektarów znajduje się około 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców.

zw.lt
Wielkie wiosenne sprzątanie Nowej Rossy

Fot. Roman Niedźwiecki

PODCASTY I GALERIE