Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii

Studenci Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wraz z Dyrektorem dr hab. Jerzym Halickim, prof. UwB wzięli udział w sprzątaniu cmentarza na Rossie.

zw.lt
Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii

Fot. Filia UwB w Wilnie

Sprzątanie każdego roku odbywa się z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Studenci cieszą się, że w tym roku udało się dochować tradycji i po raz kolejny wziąć udział w uczestniczeniu sprzątania kwater wojskowych na Starej Rossie. 

Fot. Filia UwB w Wilnie

Społeczna akcja ,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii” potrwa do 30 października.

Udział w sprzątaniu nalezy zgłosić u administratorek cmentarzy Aliny Butėnienė (kom: +37061638727) lub Nijoli Minasienienė (kom: +37061525887), by uzgodnić czas przybycia i odebrać narzędzia do pracy. UWAGA! Sprzątając cmentarze przestrzegajmy wszystkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia Litwy. W razie możliwości zabierzmy ze sobą kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki i narzędzia pracy.

Pamiętajmy o zniczach, które zostaną zapalone w ramach akcji ,,Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” (do 29.10) – znicze ze szkła (nie plastikowe) przynosimy na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

PODCASTY I GALERIE