Wielkie sprzątanie, czyli ,,Młodzi dla Rossy”

We czwartek (26 października) odbyła się kolejna akcja sprzątania wileńskiego cmentarza na Rossie - ,,Młodzi dla Rossy. Edycja 2”, którą zorganizowała Wileńska Młodzież Patriotyczna.

Wielkie sprzątanie, czyli ,,Młodzi dla Rossy”

Fot. Joanna Bożerodska

,,Pięć lat temu, Pani Alicja Klimaszewska zaprosiła mnie na spotkanie Komitetu Opieki nad Starą Rosą. Tam się okazało, że na cmentarzu znajduje się duża działka, której nie chce żadna szkoła, bo jest niebezpieczna dla dzieci. Dlatego otrzymałam propozycję, żeby moje koło tym się zajmowało” – o początkach akcji ,,Młodzi dla Rossy” powiedziała prezes WMP Magdalena Bartoszewicz.

Do akcji WMP, podobnie jak w roku ubiegłym, przyłączyła się Ambasada RP na Litwie. ,,Cmentarz na Rossie przede wszystkim wymaga szacunku. Ta akcja pokazuje nasz szacunek wobec zmarłych i tu pochowanych. W czasach sowieckich nie czczono tak zmarłych. Cmentarze były koszmarne – nie tylko bez religijnych symboli, często cmentarze wojenne nie miały nazwisk. Nie przekładano wagi do tego, żeby każdy pochowany człowiek był pod swoim imieniem i nazwiskiem, a przecież jest to część tradycji chrześcijańskiej, europejskiej, która nas łączy z Litwinami” – powiedziała zw.lt ambasador RP Urszula Doroszewska.

Akcja WMP zgromadziła kilkadziesiąt osób. Przyłączyli się harcerze, uczniowie z Niemieża, studenci LEU oraz ludzie dobrej woli.

PODCASTY I GALERIE