Większa dostępność usług edukacji przedszkolnej w rejonie wileńskim

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego po przedłożeniu poparła inicjatywy dotyczącą utworzenia grupy przedszkolnej z litewskim językiem nauczania w Filii nauczania podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach oraz założenia żłobka-przedszkola w Rzeszy.

vrsa.lt
Większa dostępność usług edukacji przedszkolnej w rejonie wileńskim

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców i stale poprawiać dostępność edukacji przedszkolnej, Samorząd Rejonu Wileńskiego rozbudowuje sieć placówek oświatowych, zakłada nowe grupy itp.

„Jednym z moich największych priorytetów w rejonie wileńskim jest edukacja. I mówię nie tylko o podnoszeniu jakości edukacji, ale także o poprawie i rozbudowie infrastruktury. Cieszę się, że chociaż małymi krokami, ale poprawiamy sytuację edukacji przedszkolnej z litewskim językiem nauczania w rejonie wileńskim. Nie poprzestaniemy na tej decyzji i nadal będziemy stwarzać komfortowe warunki edukacji dzieci w rejonie wileńskim” – powiedział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Od 1 września – grupa wychowania przedszkolnego z litewskim językiem nauczania w Ciechanowiszkach

W marcu br. rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła decyzję o reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących, która przewidywała, że od 1 września 2023 r. w Filii nauczania podstawowego w Ciechanowiszkach, należącej do Gimnazjum w Zujunach, zostanie utworzona grupa wychowania przedszkolnego z litewskim językiem nauczania.

Utworzona grupa poprawi dostępność usług wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności w zakresie edukacji w języku litewskim. W grupie wychowania przedszkolnego będą kształcone dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

W r. 2024 rozpocznie działalność żłobek-przedszkole w Wielkiej Rzeszy

W 2024 r. jest planowane zakończenie budowy nowego żłobka-przedszkola w Wielkiej Rzeszy. Kosztująca ponad 3 miliony euro budowa żłobka-przedszkola jest znaczącą inwestycją Samorządu Rejonu Wileńskiego w edukację dzieci. W nowym, nowoczesnym żłobku-przedszkolu, położonym przy ul. Veneros 12 w miejscowości W. Rzesza planowane jest utworzenie 8 grup wychowania przedszkolnego z  litewskim i polskim językiem nauczania. Do przyszłej placówki oświatowej będzie mogło uczęszczać 125 dzieci.

„W czerwcu odwiedziłem plac budowy przedszkola w Rzeszy, aby zapewnić kontrolę, szybszy i sprawniejszy przebieg prac budowlanych. Prace idą dość sprawnie i już we wrześniu przyszłego roku w tych murach będzie rozbrzmiewał gwar i radość dzieci” – mówi R. Duchniewicz.

Obecnie już są zakończone prace montażowe konstrukcji budowlanych, zmontowano i ocieplono dach, wstawiono wszystkie okna, wybetonowano podłogi, założono ogrzewanie, otynkowano ściany i zamontowano część przegród. Dalej trwają prace ocieplenia elewacji.

Dzieci do dyspozycji będą miały 3 zewnętrzne place zabaw, a dla wygody rodziców i bezpieczeństwa podopiecznych zostanie urządzony parking.

Na otwartym dziedzińcu wewnętrznym planowane jest zainstalowanie reprezentacyjnej przestrzeni ogólnego użytku, która będzie służyć jako miejsce imprez oraz jako strefa wypoczynkowo-rekreacyjna. Przytulność zapewnią okrągłe tereny zielone z drzewami i krzewami oraz ławkami. Teren budynku będzie ogrodzony i oświetlony.

Nowoczesna placówka będzie również przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie będzie schodów, które utrudniałyby poruszanie się osobie niepełnosprawnej ruchowo.

Nowoczesny budynek będzie ekonomiczny. Planuje się zainstalowanie elektrowni słonecznej na dachu budynku o efektywności energetycznej A++, a także nowoczesnych systemów wentylacji i chłodzenia.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie musiała ponownie głosować nad tymi decyzjami na etapie przyjęcia. Ma to nastąpić na najbliższej sesji rady.

PODCASTY I GALERIE