Wieczór z Panem „Ku Nadziei”

W przeddzień wizyty Papieża Franciszka w Wilnie w kościele Wszystkich Świętych odbyła się się Adoracja, Uwielbienie oraz Spowiedź Święta. Podczas wspólnej modlitwy zaśpiewały zespoły "Przyjeciele" oraz "Inventum".

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej