Więcej sprzętu będzie oczyszczać drogi i podwórka w stolicy

Jeszcze przed początkiem kalendarzowej zimy mieszkańcy Wilna mieli okazję na drodze mijać traktory, motobloki, kompaktowe odśnieżarki i inny sprzęt do oczyszczania śniegu. W tym sezonie ponad 200 różnych rodzajów sprzętu zadba o publiczne przestrzenie stolicy.

zw.lt
Więcej sprzętu będzie oczyszczać drogi i podwórka w stolicy

fot. BNS/ Julius Kalinskas

Podobnie jak w ubiegłym roku pierwszeństwo będą miały schody, ścieżki na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej, chodniki przy autostradzie i ścieżki rowerowe, a dopiero później chodniki przy ulicach i podwórkach osiedlowych. Podczas opadów śniegu zapewnione jest przejście dla pieszych o szerokości co najmniej 0,8 m. Po tym, jak przestaje padać śnieg, ciągi piesze przy ulicach, chodniki, ścieżki rowerowe i schody są czyszczone w całości, najpóźniej w ciągu 3-5 godzin.

Po odśnieżeniu chodników lub schodów należy je natychmiast posypać solą lub innymi alternatywnymi środkami topiącymi śnieg i lód, aby zapobiec oblodzeniu.

  • Po utworzeniu się śliskiej nawierzchni na chodniku, należy ją oczyścić i/lub posypać solą nie później niż w ciągu 7-9 godzin w dni powszedne, a w dni wolne od pracy i święta nie później niż w ciągu 8-12 godzin.
  • Po utworzeniu się śliskiej nawierzchni na ścieżce rowerowej, należy ją oczyścić i/lub posypać solą nie później niż w ciągu 6-9 w dni powszednie, a w weekendy i święta nie później niż w ciągu 8-10 godzin.
  • Po utworzeniu się śliskiej nawierzchni na schodach, należy je wyczyścić i/lub posypać solą nie później niż w ciągu 7-9 godzin w dni powszednie, a w weekendy i święta nie później niż do w ciągu 8-12 godzin.

Mieszkańcy Wilna, którzy zauważą nieoczyszczone ścieżki, chodniki, ścieżki rowerowe, schody lub inne miejsca publiczne, proszeni są o kontakt ze swoim starostwem lub o zgłoszenie się pod numer 1664. Spółkom, odpowiedzialnym za czyszczenie dróg grożą również sankcje finansowe za nienależycie wykonane prace.

Na podst. vilnius.lt

PODCASTY I GALERIE