Więcej badań na COVID-na Wileńszczyźnie

Z powodu większej liczby przypadków zachorowalności na COVID -19 w tym tygodniu mieszkańcy niektórych miast i rejonów kraju zostaną poddani bardziej intensywnym testom. Wzmożone badania zostaną przeprowadzone w Wilnie oraz siedmiu rejonach Litwy, m.in. w rejonie wileńskim, solecznickim, ignalińskim i elektreńskim – poinformowało Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

BNS
Więcej badań na COVID-na Wileńszczyźnie

Fot. pixabay.com

Na Litwie obecnie na 100 tys. mieszkańców przypada 3,4 przypadków zachorowań na COVID-19, jednak np. w Wilnie wynosi on 7,5 przypadków, w rejonie wileńskim – 27, w rejonie solecznickim – 6,6, ignalińskim – 13,9.

Jak informuje NarodoweCentrum Zdrowia Publicznego, jednym z ognisk choroby są obecnie Kowalczuki w rejonie wileńskim, gdzie po uroczystości z udziałem 15 osób u siedmiu wykryto koronawirusa.

W najbliższym tygodniu w przewidzianych samorządach profilaktycznie przebadani zostaną wszyscy pracownicy placówek medycznych i opiekuńczych, za wyjątkiem dziecięcych placówek opiekuńczych. Pacjenci tych placówek będą badani wybiórczo.

Nadal badaniom będą poddawani wszyscy pacjenci, którym przewidziane są operacje i zabiegi. Ponadto będą przeprowadzane powtórne testy w celu ustalenia, czy dana osoba już wyzdrowiała.

PODCASTY I GALERIE