Wiec przed budynkiem Ambasady USA

We wtorek, 26 kwietnia, przed budynkiem Ambasady USA w Wilnie (ul. Akmenų 6) o godzinie 16:00 odbędzie się kolejny wiec Polaków Wileńszczyzny w obronie szkół mniejszości narodowych w rejonie trockim (Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach).

zw.lt
Wiec przed budynkiem Ambasady USA

Fot. bns foto/Lukas Balandis

Na wiecu, protestując przeciwko dyskryminacji mniejszości narodowych, będą prosić o wsparcie w walce o poszanowanie praw polskiej mniejszości na Litwie i w zapewnieniu przestrzegania standardów międzynarodowych przez władze litewskie.

Stany Zjednoczonych Ameryki są największym gwarantem i obrońcą demokracji oraz praw człowieka w bloku euroatlantyckim jak i na całym świecie, który zapewnia zasady demokracji, nadrzędności prawa oraz przestrzegania dokumentów międzynarodowych.

Oficjalne pozwolenie na przeprowadzenie wiecu przy Ambasadzie USA samorząd miasta Wilna na ręce przedstawicieli komitetów szkolnych wydał we czwartek 21 kwietnia.

„Drodzy rodacy, bądźmy solidarni! Tylko w jedności stanowimy siłę!” – powiedzieli organizatorzy.

PODCASTY I GALERIE