Wiec przeciwko dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie

Polskie szkoły w rejonie wileńskim, trockim i solecznickim dalej walczą o przetrwanie. O swoją przyszłość obawiają się m. in. szkoły im. Pawła Brzostowskiego w Turgielach, św. Jana Bosko w Jałówce, św. Kazimierza w Miednikach, Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Dzisiaj, przed Ambasadą Republiki Czeskiej w Wilnie, polska społeczność szkolna Wileńszczyzny zorganizowała protest i wezwała o zachowanie polskich szkół na Litwie.

zw.lt
Wiec przeciwko dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie

fot. ZW/Bartosz Frątczak

Polacy są największą mniejszością narodową na Litwie. Stanowią oni ok. 6,5% ogółu litewskiego społeczeństwa, natomiast szkoły polskie od dawna walczą o swoje prawa. Jeszcze w 2015 roku Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela, która była najstarszą szkołą polską na Litwie, musiała opuścić historyczny budynek, który zajęło litewskie progimnazjum antokolskie. Uczniowie musieli przenieść się do pomieszczeń, w których na tamty moment istniała Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wiwulskiego. Po pewnym czasie szkoły się złączyły, gdy Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela otrzymała status gimnazjum. Był to szokujący moment w życiu wileńskich Polaków, którzy czuli się poniżeni taką decyzją władz litewskich.

Na dany moment widzimy, że podobny los czeka jeszcze 8 szkół polskich na Litwie, które muszą walczyć o przetrwanie. Władze rejonu trockiego skreśliły z rejestru szkolnego uczniów klas 11 i 12 polskiego Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Już od poniedziałku ich nauka nie jest finansowana w tej szkole. Pedagodzy kontynuują nauczania nieodpłatnie. Dyrektor gimnazjum Renta Krasowska uważa, że takie działania prowadzą do likwidacji polskiego szkolnictwa na Litwie.

„W sobotę zostałam poinformowana, że z powodu niewystarczającej liczby uczniów dwie ostatnie klasy naszej szkoły zostały zreorganizowane i że uczniowie mają kontynuować naukę w Landwarowie (w miejscowości odległej od Połuknia o około 20 km” – powiedziała Krajowska i podkreśla, że zgodnie z prawem nie może „wygonić dzieci ze szkoły”.

Konflikt w sprawie szkoły w Połukniu wybuchł w grudniu 2021 roku, kiedy mer samorządu rejonu trockiego wydał rozporządzenie o reorganizacji sieci szkół w rejonie. Zgodnie z planem władz lokalnych Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu miało zostać przekształcone w filię Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, co w praktyce oznaczało likwidację polskiej szkoły w Połukniu mającej 100-letnią tradycję. Na to nie zgodziła się społeczność szkolna oraz rodzice.

Społeczność szkolna polskiej szkoły w Połukniu zapowiada dalszą walkę. Rodzice już podpisali umowę z prawnikiem, który przygotowuje wniosek do sądu.

Na dzisiejszym protescie głos zabrał Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych: „Traktuję to jako miły obowiązek, występować razem z wami w obronie waszej sprawy, w obronie waszych szkół, dzieci, obrony tożsamości narodowej bez której nie ma przyszłości nikt. […] Wy jesteście przykładem dla dużej części Europy jeżeli chodzi o waszą walkę o polskość, o język polski, o tożsamość narodową. Można was dawać przykładem, dlatego was wspieramy i wspierać będziemy”.

Od 1 lipca do końca br. Czechy przewodnicząc Radzie Unii Europejskiej i rozwiązują potencjalne problemy w Radzie Unii Europejskiej i dlatego ich głos we wszystkich bieżących sprawach jest bardzo potrzebny i ważny, zwłaszcza, że Czechy są niezwykle aktywne pod względem walki o prawa mniejszości narodowych. Z tego właśnie powodu dzisiejszy wiec odbył się przy ambasadzie Czech w Wilnie.

Ludzie, którzy wzięli udział w pikiecie wierzą, że ​​Czechy przedstawią Rządowi Litwy własne pozytywne rozwiązania dotyczące praw obywateli i mniejszości, w tym litewskich Polaków, którzy tak dzielnie walczą o swoje prawa.

Kolejna akcja protestacyjna odbędzie się 28 września o godz. 16:00 przy siedzibie rządu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE