Wiec pod sejmem: ”Nie dla pańszczyzny”

Na dzisiejszą akcję protestacyjną pod sejmem przeciwko liberalizacji Kodeksu Pracy zebrało się ok. 1000 osób.

Nowelizacja kodeksu przewiduje likwidacje pewnych gwarancji prawnych dla pracowników.

„Nie dla pańszczyzny”, „Liberalizacja Kodeksu Pracy, to krok do niewolnictwa” – takie hasła mają ze sobą uczestnicy wiecu.

„Potrzebujemy dzisiaj godnych warunków pracy” – oświadczyła zebranym Kristina Krupavičienė, przewodnicząca Związku Zawodowego „Solidarność”, który jest jednym z organizatorów protestu.

Organizatorzy wiecu nie zgadzają na wydłużenie godzin pracy w skali tygodnia, na mniejsze gwarancje socjalne oraz na krótsze urlopy.

Rząd oponuje, że dzięki poprawkom powstanie więcej miejsc pracy. Władza sądzi, że nowelizacja poprawi klimat inwestycyjny w kraju.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej