Jak romskie dzieci widzą świat. „Widok przez okno w Taborze”

„Romowie postrzegają i tworzą różnorodność swojego świata energicznie, z temperamentem, jaskrawymi kolorami, zdecydowaną odważną kreską“ - mówią organizatorzy wystawy "Widok przez okno w Taborze", którą do 20 października można obejrzeć w Bibliotece w Nowej Wilejce.

Małgorzata Kozicz

Wystawa powstała w wyniku współpracy biblioteki i Romskiego Centrum Społecznego, przy którym działa Studio Plastyczne Dzieci Romskich.

„Poprzez tę wystawę chcemy pokazać społeczeństwu Litwy doświadczenia artystyczne dzieci romskich, ich poglądy i przeżycia, a jednocześnie natchnąć do nowych pięknych prac” – informują organizatorzy wystawy.

Romskie Centrum Społeczne działa od roku 2001. Założeniem jego działalności jest umożliwienie romskim dzieciom poznawania świata poprzez sztukę.

Dzieci z taboru cygańskiego w Kirtimai od 5-6 roku życia poznają narzędzia artystyczne: uczą się poznawać i nazywać kolory, posługiwać się ołówkami, pędzelkami, tworzyć w różnych technikach artystycznych.

„Razem obserwujemy zmiany w przyrodzie, przeżywamy święta kalendarzowe, poznajemy etnokulturę Litwy oraz wgłębiamy się w tajniki kultury i tradycji romskiej – uczymy się od siebie nawzajem. To bardzo ładna współpraca i dzielenie się. Tu osiągamy tak ważną dla efektywnego procesu nauczania systematyczność, której często brak w środowisku domowym w taborze”  – mówi nauczycielka plastyki, była kierowniczka studia plastycznego Nijolė Krikščiūnienė.

Ekspozycja „Widok przez okno w Taborze” została otwarta w ramach Dni Kultury Romów. Można ją  obejrzeć w nowowilejskiej bibliotece do 20 października.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej