Wiceministrowie edukacji Polski i Litwy złożyli wizytę w polskich gimnazjach w Wilnie i Niemenczynie

Wiceministrowie edukacji Polski i Litwy - Maciej Kopeć i Jolanta Urbanowicz - odwiedzili Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie oraz Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Wizyta służyła do oceny sytuacji oświatowej w polskich szkołach na Litwie i diagnozy możliwych problemów.

zw.lt
Wiceministrowie edukacji Polski i Litwy złożyli wizytę w polskich gimnazjach w Wilnie i Niemenczynie

Fot. Joanna Bożerodska

„Niezależnie od czasu wolnego dla uczniów, nasza wizyta – i ta na wysokim szczeblu w ministerstwie, i w polskich szkołach – ma charakter wybitnie roboczy. Przede wszystkim staramy się ocenić z punktu widzenia ministra edukacji, w jaki sposób można pomóc i jakie są problemy, tak, żeby można je było dokładnie zdiagnozować” – powiedział wiceminister edukacji narodowej RP Maciej Kopeć.

Podczas wizyt w szkołach członkowie delegacji omawiali między innymi możliwość korzystania na Litwie z polskich podręczników, tłumaczenia podręczników do innych przedmiotów na język polski, podręcznika do języka polskiego dla klasy pierwszej, materiałów ćwiczeniowych, koszyka na finansowanie podręczników i inne bieżące kwestie.

Maciej Kopeć/Fot. Joanna Bożerodska

„Jest pakiet problemów, które sobie odnotowaliśmy, istotne jest też to, że te problemy były zgłaszane przy przedstawicielu Ambasady RP w Wilnie. Ze strony ambasady padła deklaracja, że odbędzie się jeszcze jedno takie spotkanie” – poinformował Kopeć.

Po obu wizytach wiceminister stwierdził, że członkowie delegacji są „pod wrażeniem”. „Niezależnie od tych wszystkich problemów widać, że szkoła się rozwija, jest po prostu potrzebna. Dobra polska szkoła o wysokim poziomie merytorycznym, która byłaby atrakcyjna, szkoła, którą warto promować, żeby informacje o pozytywnych działaniach były szerzej znane” – podkreślił.

Fot. Joanna Bożerodska

Takie spotkania grup roboczych będą kontynuowane. Jedno spotkanie zaplanowane jest na początek marca na szczeblu wiceministrów. Będzie dotyczyło mniejszości litewskiej w Polsce i ostatecznego dopracowania harmonogramu działań, które zostaną podjęte w ramach polsko-litewskiego porozumienia dotyczącego kwestii oświatowych. Wiadomo też, że pod koniec marca mogłoby się odbyć spotkanie ministrów edukacji obu krajów w Wilnie. Wtedy zostałyby również publicznie przedstawione plany dotyczące realizacji prac.

Fot. Joanna Bożerodska

Mówiąc o sytuacji mniejszości litewskiej w Polsce, Maciej Kopeć zaznaczył, że obowiązują tam Ustawa o systemie oświaty, która precyzuje zobowiązania państwa wobec edukacji mniejszości narodowych oraz Ustawa o oświacie i rozporządzenie ministra edukacji narodowej o działaniach na rzecz mniejszości narodowych. Dotyczy ono środków finansowych, jakie otrzymują samorządy, w których znajdują się szkoły lub klasy mniejszości narodowych, a jednocześnie bardzo dokładnie precyzuje, w jaki sposób uczniowie mniejszości mogą korzystać z różnych udogodnień – uczyć się zarówno języka mniejszości, jak i języka dodatkowego, przystąpić do języka maturalnego w języku mniejszości. Korzysta z tego mniejszość litewska – są uczniowie, którzy zdają egzaminy na arkuszach w języku litewskim. Podręczniki dla mniejszości narodowych są refinansowane.

„Modyfikując jakieś przepisy, musimy wziąć pod uwagę zastrzeżenia wszystkich mniejszości narodowych, aby te rozwiązania były przez wszystkich zaakceptowane. Odczucia mniejszości są podobne. Mniejszości litewskiej zależy na bardzo wysokiej jakości podstawy programowej. Inni z kolei wskazują na trudności. Są to różnego rodzaju kłopoty” – tłumaczył dziennikarzom wiceminister Kopeć.

Fot. Joanna Bożerodska

Według Walerego Jaglińskiego, dyrektora Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, ocena dzisiejszego spotkania leży w gestii resortu Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski. „Cieszę się z każdego rodzaju obrad, ponieważ wszelkie rozmowy na temat mniejszości narodowych i nie tylko przynoszą swoje owoce. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy plony tej wizyty” – powiedział dyrektor dziennikarzom.

„Mogliśmy ministrowi pokazać, czym żyje szkoła, jak funkcjonujemy. Pozytywnie ocenił on fakt działania szkoły, dbania o polskość” – tłumaczy dyrektor gimnazjum.

Fot. Joanna Bożerodska

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego ciągle stawia przed sobą różne wyzwania, twierdzi dyrektor. „W dobie obecnej realizujemy trzy projekty „Erasmusa” oraz dwa projekty z funduszy społecznych. Już w następnym tygodniu złożymy dwa nowe wnioski w sprawie funduszy społecznych. Jeden z nich będzie skierowany do Ministerstwa Oświaty w sprawie boiska, ponieważ nie mamy dobrego boiska przy szkole. Sala sportowa również nie zadowala ani uczniów, ani nauczycieli. Oczywiście, będziemy kontynuowali wyposażenie szkoły w technologie nowoczesne” – podsumował Jagliński.

PODCASTY I GALERIE