Wiceminister obrony RP: Niebezpieczeństwo stanowi dla resortu jeden z priorytetów obszarów działania 

W środę w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. „A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution”. W inauguracji spotkania, którego organizatorem jest amerykański think-tank Atlantic Council, uczestniczył także Mateusz Morawiecki, Premier RP.

zw.lt
Wiceminister obrony RP: Niebezpieczeństwo stanowi dla resortu jeden z priorytetów obszarów działania 

Fot. MON

Tematem konferencji są kwestie związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w trzech obszarach: polityki, innowacji i przywództwa w sektorze prywatnym. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele instytucji państwowych oraz eksperci z Polski i zagranicy.

Konferencja organizowana przez Atlantic Council stanowi również płaszczyznę do intensyfikacji współpracy w dziedzinie innowacji ery cyfrowej oraz bezpieczeństwa cybernetycznego. Współorganizatorem konferencji po stronie polskiej jest PKO Bank Polski.

Podczas przemówienia Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON wspomniał, że podczas szczytu NATO w Warszawie, cyberprzestrzeń uznano za domenę działań operacyjnych.

Wiceminister zaznaczył, że w 2017 r. Polski rząd przyjął pierwszą strategię cyberbezpieczeństwa pod nazwą „Krajowe ramy polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022”. – W sierpniu 2018 r. weszła w życie pierwsza polska ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa określa również zadania Ministra Obrony Narodowej związane m.in. z potrzebą zapewnienia zdolności Sił Zbrojnych RP do prowadzenia działań militarnych w cyberprzestrzeni – zaznaczył wiceszef MON.

– Cyberbezpieczeństwo stanowi dla resortu obrony narodowej jeden z priorytetów obszarów działania – mówił Tomasz Zdzikot. W ministerstwie powstał zespół zadaniowy, który pracuje nad rekomendacjami dla ministra obrony narodowej w zakresie zmian organizacyjnych, rozwoju kadr eksperckich, a także w obszarze naukowo-badawczym i analitycznym.

Wiceminister wspomniał także, że resort obrony rozwija współpracę międzynarodową w dziedzinie cyber, zarówno z partnerami z NATO, jak i UE oraz w ramach współpracy dwustronnej, w szczególności z USA.

Wspólny wysiłek podejmowany przez wszystkich członków NATO w domenie cyber sprawia, że Sojusz jako całość staje się bardziej odporny na zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni. Polska jako odpowiedzialny członek Sojuszu swoje zobowiązania, traktuje bardzo poważanie.

PODCASTY I GALERIE