Wicemarszałek Maria Koc otworzyła w Wilnie wystawę poświęconą Sienkiewiczowi

W Domu Kultury Polskiej została otwarta wystawa "Śladami Sienkiewicza", poświęcona biografii i twórczości polskiego noblisty. Wystawa przygotowana przez Instytut Badań Literackich PAN i Archiwum Państwowe w Siedlcach po raz pierwszy jest prezentowana poza granicami Polski. Inicjatorką ekspozycji w Wilnie jest wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

Małgorzata Kozicz
Wicemarszałek Maria Koc otworzyła w Wilnie wystawę poświęconą Sienkiewiczowi

Fot. Małgorzata Kozicz

„To wielki pisarz, człowiek i Polak, który nie tylko swoją twórczością, ale także działaniem dawał wyraz wielkiej miłości do Ojczyzny. Dzisiejsza rzeczywistość geopolityczna pokazuje, że czasy pokoju nie są dane na zawsze, a wychowanie patriotyczne jest tym, czego nie można zaniedbać w żadnym czasie, w przeciwnym razie kolejne pokolenia wyrosną odarte z narodowej tożsamości. Twórczość Henryka Sienkiewicza przepełniona jest ideą uniwersalnych wartości i my, mieszkańcy tej Ziemi Wileńskiej, jesteśmy zobowiązani, aby te wartości, które głosił Sienkiewicz, potwierdzać swoim działaniem” – mówiła witając zebranych mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Mer przypomniała, że Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie włączył się w obchody rocznicowe poświęcone nobliście. Odbywały się konferencje, wieczory literackie, wycieczki na Laudę, projekcje filmów. Rejon włączył się również do akcji Narodowego Czytania Henryka Sienkiewicza, którą ogłosił prezydent RP Andrzej Duda.

Inicjatorka zorganizowania wystawy w Wilnie, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc poinformowała, że jest to pierwsza prezentacja wystawy poza granicami kraju.

„Wystawa prezentuje wiele nowych watków, nowych miejsc, związanych z Sienkiewiczem, rodziną Sienkiewiczów. Wiele z nich jest położonych na Litwie. Wielkie Księstwo Litewskie, historia tego miejsca, była dobrze Sienkiewiczowi znana, dlatego też akcje swoich powieści, wielu opowiadań umiejscowił właśnie tutaj” – przypomniała wicemarszałek.

„Cieszę się, że jest tu dzisiaj tak dużo młodzieży, bo z myślą o was powstają takie wydarzenia, żebyście poznawali język polski, kulturę polską i wielkich polskich patriotów” – podkreśliła Maria Koc.

„Patrząc na bardzo ciekawą wystawę, po raz kolejny zadaję sobie pytanie, a cóż takiego spowodowało to, iż właśnie Sienkiewiczowi została przyznana tak ważna międzynarodowa nagroda. Co urzekło międzynarodową opinię publiczną w tym autorze, który jest tak bardzo polski” – zastanawiał się z kolei ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

„Jeżeli spojrzymy na jego twórczość, widzimy, że nawet w okresie, kiedy podróżował poza granicami Polski, to w dalszym ciągu do Polski wracał w myślach, w swoich utworach” – dodał dyplomata.

“Niezmiernie się cieszę, że ta wystawa zawitała do nas, na Kresy, bo Henryk Sienkiewicz w swojej twórczości poświęcił Kresom bardzo wiele uwagi. Należę do tego pokolenia, które nabierało patriotyzmu właśnie na utworach Henryka Sienkiewicza, chociaż były to czasy niewdzięczne dla patriotyzmu czy demokracji, ale nasi siłacze polskiej oświaty bardzo mocno pracowali, aby zaszczepić patriotyzm opisany przez Sienkiewicza dla dzieci i młodzieży” – powiedział europoseł, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski.

„Na pewno mimo niewdzięcznych warunków i tych wydarzeń tragicznych ostatniej wojny, Polacy na Kresach pamiętają lektury Sienkiewicza i wyrasta na nich nowe pokolenie. W samym państwie polskim potrzeba, aby ta lektura wróciła do podręczników i właśnie dzisiejsza opcja polityczna Prawa i Sprawiedliwości mocno w tym kierunku pracuje. Byłoby to wielkie wsparcie dla nas, Polaków mieszkających na Kresach, żeby młodzież w Polsce była przesiąknięta tą lekturą I nasze kresy na nowo odżyły” – zauważył polityk.

Senator Czesław Ryszka życzył zebranym, aby poznawanie wystawy stało się nie tylko spotkaniem z historią, ale też pretekstem do myślenia o przyszłości Polski.

„Dzisiaj Polska jest wolna, honorowa, ale trzeba nam też pokrzepienia serc, w takim rozumieniu, że budujemy dobrą przyszłość Polski. Być może właśnie taką, jaka była za czasów literatury Sienkiewicza – Polskę waleczną rycerską, mądrą, mężną, pełną Boga. Chciałbym zapewnić was przy okazji tej wystawy, że to nie jest literatura. To jest Polska naszych marzeń, przyszłości, życzmy sobie, żeby to się spełniło. Żeby ta nowa Polska – dzisiaj wolna, demokratyczna – krzepiła nasze serca” – mówił senator Ryszka.

Prof. Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, pod którego egidą została przygotowana wystawa, opowiedział o badaniach nad biografią i twórczością Henryka Sienkiewicza, które instytut prowadzi od blisko 40 lat.

„Wystawa, którą dzisiaj prezentujemy, nie jest wystawą popularyzatorską. Jest to wystawa, którą poprzedziły bardzo pieczołowicie przeprowadzone przez pana Bogusława Niemirkę kwerendy w archiwach całej Polski a także za granicą – archiwach tak narodowych, regionalnych, jak i w archiwach kościelnych” – zaznaczył prof. Sokołowski.

„Mam nadzieję, że za pośrednictwem tych tablic będziecie państwo mogli obcować nie tylko z pisarzem, ale z tym, co jest najcenniejsze – z dokumentem prawdziwym, archiwalnym” – dodał dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN.

Prof. Maria Bokszczanin, wybitna badaczka Sienkiewicza, wygłosiła odczyt na temat związków noblisty z Litwą. Mówił o nich także autor wystawy Bogusław Niemirka.

„Żośle, Poporcie, to 16-wieczne parafie litewskie. Tam jest gniazdo rodu Sienkiewiczów – był to ród rycerzy, bojarów litewskich wyznania katolickiego, który otrzymał nadanie od wielkich książąt litewskich” – przypomniał mecenas Bogusław Niemirka.

„Znajomość realiów żmudzkich i realiów historycznych w jego twórczości jest moim zdaniem bardzo duża, i Sienkiewicz przedstawił je z największym możliwym sentymentem i największą miłością” – podkreślił autor wystawy.

Jak dodał, wystawa została pomyślana w ten sposób, aby była atrakcyjna przede wszystkim dla młodzieży, która „nie lubi czytać książek w postaci tradycyjnej, natomiast lubi internet, lubi ikony, lubi skany”.

Wystawa będzie prezentowana w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przez dwa tygodnie, następnie zostanie przeniesiona do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w rejonie trockim.

PODCASTY I GALERIE