,,Wiadomość o działalności księdza prałata docierała poza granice Wileńszczyzny”. Nagroda honorowa ,,Świadek Historii”

W mejszagolskim pałacyku-muzeum Księży Wileńszczyzny im. księdza Józefa Obrembskiego odbyła się dzisiaj ceremonia wręczenia nagrody honorowej „Świadek Historii”. Wśród zasłużonych odznaczeni zostali ś.p. Patriarcha Wileńszczyzny ksiądz-prałat Józef Obrembski oraz mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Ewelina Mokrzecka

Uroczystość była częścią V edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, która pod koniec września odbyła się w Białymstoku. Co ważne, po raz pierwszy wśród uhonorowanych znalazły się osoby zza granicy

Honorową nagrodę upamiętniającą ks. Józefa Obrembskiego wręczyła wiceprezes Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Agnieszka Rudzińska, którą w imieniu ś.p. prałata odebrała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. ,,Jestem strasznie wzruszona, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Nie miałam okazji poznać osobiście księdza prałata. Wiele jednak o nim słyszałam, właśnie od swoich kolegów z Białegostoku. Wiedza o tym, co robił ksiądz prałat docierała daleko poza Wileńszczyznę” – mówiła wiceprezes.

Głos zabrała również dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk: ,,To, że jesteśmy tu dzisiaj jest dla nas wielkim i ogromnym zaszczytem. Idea nagrody ,,Świadka Historii’’ powstała w białostockim oddziale IPN przed 5 laty. Mamy już 50 odznaczonych. W tym roku mamy szczególną radość, bo po raz pierwszy nagrody trafią na Wileńszczyznę. W tym wypadku nawet trudno to nazwać nagrodą, ale to jest nasza wdzięczność’’ – zaznaczyła ze wzruszeniem B. Bojaryn-Kazberuk.

,,To dla mnie wielki zaszczyt odebrać nagrodę w imieniu księdza prałata Józefa Obrembskiego. Największą nagrodę to my mamy, że mieliśmy przy sobie księdza prałata na co dzień” – mówiła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, która przeczytała testament Patriarchy Wileńszczyzny, po czym wręczyła go dyrektor muzeum Księży Wileńszczyzny im. księdza Józefa Obrembskiego Józefie Markiewicz.

Wśród obecnych gości była również mejszagolanka i starosta frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė, która przypomniała o wielkości księdza prałata: ,,Podczas swoich wspomnień ksiądz prałat powracał do różnych okresów, ponieważ przeżył 12 zmian politycznych i administracyjnych” – mówiła posłanka.

Nagroda ,,Świadek Historii” przyznana została również merowi rejonu solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi. ,,Każde wyróżnienie jest sympatyczne, szczególnie miło, kiedy się otrzymuje za to, co się lubi robić. Najważniejsze jest dla mnie, że zostałem odznaczony w takiej atmosferze i w takim miejscu’’- zaznaczył Z. Palewicz.

Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana od 2009 r. osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej