Wesołe jest życie staruszka, czyli jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Nasza działalność daje poczucie satysfakcji, ponieważ teraz udział ludzi w wieku emerytalnym w ogólnej strukturze naszego społeczeństwa jest coraz większy” - mówił doc dr Ryszard Kuźmo, rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie podczas obchodów 20-lecia tej organizacji.

Małgorzata Kozicz

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1995 roku, gdy w Polsce tego rodzaju instytucji było zaledwie 28 (obecnie ponad 300), a na Litwie nie było w ogóle. Początki były niełatwe, uniwersytet często zmieniał siedzibę, aż do roku 2001, kiedy na stałe zakotwiczył się w Domu Kultury Polskiej.

W różnych okresach organizacja liczyła od 30 do 200 słuchaczy. Obecnie większość studentów uniwersytetu stanowią osoby w wieku 60-70 lat, trochę mniej jest słuchaczy w przedziale wiekowym od 70 do 80 lat, najmniej zaś osób przed 60 i po 80 roku życia.

„Przez lata nasz uniwersytet rozwijał się i wzmacniał. Nasza organizacja nie zawiodła pokładanych w niej nadziei, jest znana nie tylko na Litwie, ale i w Polsce. Uniwersytet jest ceniony nie tylko przez słuchaczy, ma swój dorobek i historię” – mówił podczas uroczystości jubileuszowej rektor Ryszard Kuźmo.

Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Są to zazwyczaj odczyty z medycyny, gerontologii, geriatrii, higieny, politologii, etyki, prawa, filozofii, architektury, chemii, religioznawstwa.

Wileńscy studenci-seniorzy utrzymują kontakty z podobnymi uczelniami z Niemiec, Białorusi, Ukrainy i innych państw.

Słuchacze uniwersytetu nie tylko się uczą – przed dwoma laty z inicjatywy Lucji Dubickiej powstał zespół artystyczny „Tęcza”, Ludwika Lisowska uczy kolegów tańca. Młodzi duchem studenci uprawiają sport, zwłaszcza popularny ostatnio nordic walking.

Wielu pisze wiersze, prowadzi badania naukowe. Uniwersytet ma na swoim koncie trzy pozycje książkowe, foldery, zorganizowane wystawy.

Słuchacze wileńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wiele podróżują – zwiedzili miejsca historyczne Litwy i Polski, odwiedzili Danię i Szwecję, jeździli Szlakiem Jagiellońskim.

Studenci regularnie przyczyniają się do porządkowania wileńskich cmentarzy, odwiedzają Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, działają w organizacjach społecznych.

Gratulacje z okazji jubileuszu przekazał słuchaczom uniwersytetu ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, którego list odczytał konsul generalny RP Stanisław Cygnarowski.

„Stara mądra maksyma mówi, że na naukę nigdy nie jest za późno, a więc można o nią zabiegać także w tej bardziej zaawansowanej fazie życia, zwanej trzecim wiekiem, i kontynuować poznawanie świata i jego tajemnic. Jak sami państwo wiecie, to wzbogaca, to odmładza, to poprawia samopoczucie i to jest po prostu wszystkim potrzebne” – przypomniał ambasador.

Dyplomata zadeklarował też, że ambasada w dalszym ciągu będzie finansowo wspierała projekty, które wzbogacają aktywność uniwersytetu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej