Wernisaż wystawy plakatów o walce Białorusinów „Biało-czerwono- biały”

Ambasada RP w Wilnie i Instytut Polski w Wilnie w przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zapraszają na wernisaż wystawy plakatów o walce Białorusinów o prawa obywatelskie i człowieka „Biało-czerwono- biały”.

zw.lt
Wernisaż wystawy plakatów o walce Białorusinów „Biało-czerwono- biały”

Miejsce i czas: Samorząd m. Wilna, Konstitucijos pr. 3, 9 grudnia 2022 r., godz. 10:00.

Wystawa prezentuje prace nagrodzone w międzynarodowym konkursie pt. „Biało – czerwono – biały” na plakat, nawiązujący do bezprecedensowej walki społeczeństwa białoruskiego o Demokratyczną Białoruś. Konkurs został zorganizowany w 2022 roku przez Narodowe Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Biurem Swietłany Cichanouskiej w Wilnie. Ekspozycja jest wyrazem solidarności z Białorusinami, którzy nie ustają w pokojowych dążeniach na rzecz demokratyzacji swojego państwa i obrony praw człowieka.

Wystawa będzie czynna do 21 grudnia 2022 r.

PODCASTY I GALERIE