Warsztaty w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie

W dniach 15 -16 maja w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie trwają wykłady dla uczniów klas starszych „Mnemotechniki“ oraz „Zarządzanie sobą w czasie”, prowadzone przez trenerki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

zw.lt
Warsztaty w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie

W imieniu uczestników warsztatów chciałbym serdecznie podziękować kierownictwu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie za możliwość przeprowadzenia w naszej szkole interesujących wykładów dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły im. Szymona Konarskiego. Cieszymy się, że w ramach współpracy młodzież z Wilna może zdobywać nowe, jakże potrzebne w dorosłym życiu kompetencje.

Na szczególne podziękowanie zasługują trener Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Judyta Litwin, która potrafiła od rana do godzin popołudniowych utrzymać pracowitą atmosferę, Kierownik Działu Promocji Karolina Drążyk, która czuwała nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi oraz wiceprezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja Michał Olczak, zawdzięczając, któremu rozpoczęła się nasza współpraca.

PODCASTY I GALERIE