Warsztaty „Testowanie języka polskiego jako obcego w praktyce” na Uniwersytecie Wileńskim

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego do udziału w jednodniowych warsztatach, które odbędą się w dniu 25 marca 2023 roku w godz. 9:30-17:00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (sala K. Donelaitisa, ul. Universiteto 5).

zw.lt
Warsztaty „Testowanie języka polskiego jako obcego w praktyce” na Uniwersytecie Wileńskim

fot. domena publiczna

Podczas spotkania doświadczeni egzaminatorzy i wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego omówią strukturę i przebieg egzaminu oraz pomogą w rozwiązaniu próbnych testów i przykładowych zadań. Prowadzący opowiedzą również o sposobach testowania umiejętności takich jak: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, mówienie, a także poprawność gramatyczna. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli skonsultować się ze specjalistami, którzy chętnie rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminów.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Aby zgłosić swój udział należy wysłać e-maila na adres: [email protected], w wiadomości podając imię, nazwisko oraz poziom, na jakim planuje się zdawać egzamin.

Zgłoszenia wysyłać można do 17 marca 2023 r. Do udziału w warsztatach zachęcane są zarówno osoby, które już podjęły decyzję o przystąpieniu do egzaminu certyfikowanego, jak i te, które dopiero to planują.

Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie certyfikatu, będącego jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Ubiegają się o niego cudzoziemcy starający się o polskie obywatelstwo, przyszli studenci polskich uczelni oraz osoby chcące rozpocząć w Polsce pracę. Posiadanie certyfikatu zwalnia z udziału w wymaganych przez polskie uczelnie kursów języka polskiego i egzaminach. Dokument jest również istotnym poszerzeniem kompetencji zawodowych, docenianym przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą.

Obecnie Uniwersytet Wileński jest jedynym ośrodkiem uprawnionym do przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego w regionie państw bałtyckich. Na całym świecie takie prawo mają jedynie 64 ośrodki, z czego prawie 50 znajduje się na terenie Polski. Pierwsza sesja egzaminacyjna dla osób dorosłych odbędzie się w dn. 15-16 kwietnia 2023 r. (poziom B1 i C1).

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Testuj swój polski na Litwie! Upowszechnienie systemu certyfikacji polszczyzny za granicą”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wydziału Filologicznegu Uniwersytetu Wileńskiego: https://flf.vu.lt/naujienos/renginiai/mokymai-lenku-kaip- uzsienio-kalbos-tikrinimas-praktikoje-2

Organizatorzy: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Partner projektu: Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE