Warsztaty dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, recytatorów, reżyserów, aktorów

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego organizuje w dniach 4-5 listopada 2022 r. warsztaty dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, recytatorów, reżyserów, aktorów oraz miłośników pięknego słowa.

zw.lt
Warsztaty dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, recytatorów, reżyserów, aktorów

fot. zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia poprowadzi Monika Rasiewicz, aktorka (Teatr Polski we Wrocławiu i Teatr Stary w Krakowie), wieloletni wykładowca i pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Antropologii i Teorii Teatru krakowskiej Akademii Ignatianum, kierownik literacki Piwnicy św. Norberta w Krakowie.
Związana z amatorskim ruchem recytatorskim kierowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej przy Akademii Teatralnej w Warszawie prowadzi warsztaty dla instruktorów i recytatorów w wielu regionach Polski oraz zasiada w jury.

Temat warsztatów:

Partytura tekstu pisanego wierszem

Odczyt znaczeń i emocji, czyli analiza formalna i treściowa wiersza polskiego na przykładzie tekstów z różnych epok.

Analiza formalna tekstu

 • wiersz stychiczny, stroficzny czy wolny
 • wiersz biały czy rymowany
 • rozmiar wersów – liczba zgłosek
 • przynależność do systemu wersyfikacyjnego – system intonacyjno-zdaniowy
 • system sylabiczny, sylabo-toniczny, toniczny, wiersz wolny
 • długość fraz w obrębie strofy, akapitu
 • przerzutnie jako wzmocnienie budowy formalnej
 • zaburzenia formy jako wzmocnienie systemu i wyznacznik znaczeń

Analiza treściowa tekstu

 • wyznaczenie tematu głównego
 • wyznaczenie tematów pobocznych
 • budowa i znaczenie podmiotu lirycznego
 • budowa zdań jako nośnik znaczenia i przesłania/sensu
 • metafory i inne środki stylistyczne (powtórzenia, epitety, symbole, aliteracje itd. jako źródło wiedzy, emocji i bodziec dla wyobraźni
 • instrumentacja głoskowa jako źródło zrozumienia i emocji
 • znaki interpunkcyjne jako wyznacznik interpretacji

Dobór środków ekspresywnych mowy do zamierzonej interpretacji tekstu czytanego lub recytowanego

 • partytura oddechów zgodna z gramatyką i formalną budową tekstu
 • wybór akcentów logicznych i emocjonalnych
 • korzystanie z cech danego systemu wersyfikacyjnego – wzmacnianie pulsu stopowego w sylabotonikach, akcentów zestrojowych w wierszach tonicznych itp.
 • ustalenie tempa wypowiedzi z uwzględnieniem zmienności zgodnej z intencjami
 • intonacja jako przekaz logiki i znaczenia tekstu
 • regulacja głośności prezentacji – różnorodność poziomów natężenia głosu
 • sposób artykulacji w zgodzie z charakterem tekstu- artykulacja średnia, łagodna, śpiewna, ostra, skandowanie
 • znaczenie pauz średniówkowych, klauzulowych oraz interpretacyjnych

Zwieńczeniem warsztatów będzie monodram: Król Duch Juliusza Słowackiego w wykonaniu Moniki Rasiewicz.

Ramowy program:

 • 04.11. (piątek) – 10:00-14:00 – pierwsza sesja warsztatowa;
  14:00-15:00 – przerwa obiadowa;
  15:00-18:00 – druga sesja warsztatowa
 • 05.11. (sobota) – 10:00-14:00 – trzecia sesja warsztatowa;
  14:00-15:00 – przerwa obiadowa,
  15:00-17:00 – czwarta sesja warsztatowa
 • 05.11. (sobota) godz. 18:00 – monodram: Król Duch Juliusza Słowackiego w wykonaniu Moniki Rasiewicz.

Miejsce: Pałac Balińskich w Jaszunach

Organizator zapewnia materiały warsztatowe i obiad.

Zgłoszenia przyjmuje Centrum Kultury w Solecznikach – nr tel. +37038051980,
e-mail: [email protected] do dnia 28.10.2022 roku.

Sponsorzy:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

„Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

PODCASTY I GALERIE