Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska sfinansowała odnowę pomnika na cmentarzu Rossa

Na wileńskim cmentarzu Stara Rossa odsłonięto w sobotę odnowiony pomnik doktora Juliana Moszyńskiego, zmarłego w 1857 roku naczelnego lekarza szpitala św. Jakuba oraz prezesa Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie. Prace renowacyjne sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie i Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą.

PAP
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska sfinansowała odnowę pomnika na cmentarzu Rossa

Fot. PAP/Valdemar Doveiko

„Cmentarz na Rossie jest cennym zabytkiem i warto dla następnych pokoleń, ludzi nawet nie związanych emocjonalnie ze sprawą polskości, zachować go” – powiedział obecny na uroczystości ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł.

Fot. PAP/Valdemar Doveiko

Polski dyplomata wskazał, że „to dzieło (odnowy pomników) ma na celu pokazanie Polaków, którzy tu żyli, którzy mieli różne osiągnięcia, tak jak świętej pamięci Moszyński, którzy przyczyniali się do rozwoju Wileńszczyzny”.

Pomnik Moszyńskiego jest już drugim pomnikiem lekarza spoczywającego na najstarszej wileńskiej nekropolii, odnowę którego sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. Dr Anna Lella, prezes Izby, zapewniła w sobotę, że „to dopiero początek naszej drogi” i że „w miarę naszych możliwości i środków będziemy chcieli wspierać odnawianie pomników lekarzy”.

„Dla nas jest to jakby proces naturalny, oczywisty ponieważ powojenna medycyna olsztyńska, warmińsko-mazurska w dużej mierze opiera się na lekarzach z Wileńszczyzny” – podkreśliła prezes, wskazując, że obecność „przy tym pomniku, przy innych pomnikach lekarzy na Rossie” jest wyrazem pamięci „o naszych nauczycielach zawodu”.

Fot. PAP/Valdemar Doveiko

Założony w 1801 roku cmentarz na Rossie jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. Rossa – położona na wzgórzach i porośnięta starodrzewem – jest najstarszym i najcenniejszym wileńskim cmentarzem. Stanowi ogromną wartość historyczną – jako miejsce pochówku wielu znanych osób, a także artystyczną – ze względu na cenne obiekty sztuki i architektury.

Staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w ciągu 30 lat jego działalności odnowiono blisko 200 pomników nagrobnych. Odnowę pięciu pomników na grobach lekarzy sfinansowały organizacje medyczne z Polski.

PODCASTY I GALERIE