W Wilnie wzrosła zachorowalność na grypę – czas przypomnieć o środkach ochrony osobistej

W stolicy, podobnie jak na całej Litwie, w ostatnich tygodniach wzrasta zachorowalność na grypę, ostre infekcje górnych dróg oddechowych i COVID-19. Na 100 tys. mieszkańców stolicy przypada 1678 osób cierpiących na wymienione choroby. To o co najmniej kilkaset przypadków więcej niż w zeszłym tygodniu.

zw.lt
W Wilnie wzrosła zachorowalność na grypę – czas przypomnieć o środkach ochrony osobistej

fot. BNS/ Andrius Ufartas

Samorząd powinien ogłosić stan epidemii w wypadku, gdy zapadalność na grypę, chorobę COVID-19 i ostre infekcje dróg oddechowych przekroczy 1,5 tys. przypadków na 100 tys. mieszkańców tygodniowo.

Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu stanu epidemii brane są pod uwagę nie tylko wskaźniki zachorowalności, ale także ich dynamika, zajętość łóżek w szpitalach i inne cechy epidemiologiczne. Po ocenie sytuacji Narodowy Ośrodek Zdrowia Publicznego podległy Ministerstwu Zdrowia sugeruje ogłoszenie stanu epidemii. W takim przypadku decyzję o ogłoszeniu podejmowałby Dyrektor Administracji Miejskiej. Na razie nie proponuje się ogłoszenia stanu epidemii w Wilna, ale zaleca się podjęcie działań zapobiegawczych.

W tej chwili mieszkańcom Wilna zaleca się przestrzeganie ogólnych środków zapobiegawczych: dokładnie myć i dezynfekować ręce, starać się nie dotykać oczu, nosa i ust, zwłaszcza brudnymi rękami, podczas kaszlu lub kichania zakrywać usta i nos chusteczką, często wietrzyć pomieszczenia, zachowywać bezpieczną odległość w zamkniętych miejscach publicznych, gdy nie jest to możliwe, zaleca się noszenie maseczek medycznych.

Osoby należące do grup ryzyka (chore przewlekle, kobiety w ciąży, pracownicy placówek medycznych, społecznych i opiekuńczych, osoby powyżej 65 roku życia) proszone są o pospieszne zaszczepienie się przeciwko grypie. Szczepienia są dostępne przez cały sezon grypowy. Jednocześnie można od razu bezpłatnie zaszczepić się przeciwko chorobie COVID-19.

Na podst. vilnius.lt

PODCASTY I GALERIE