W Wilnie trwa formowanie grup przedszkolnych

Do 1 czerwca w Wilnie są formowane grupy przedszkolne. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do placówki wychowawczej, trzeba będzie dostarczyć niezbędne dokumenty do przedszkola do 1 sierpnia.

zw.lt
W Wilnie trwa formowanie grup przedszkolnych

Fot. zw.lt

Przy formowaniu grup przedszkolnych obowiązują cztery kryteria pierwszeństwa. Zgodnie z pierwszym kryterium, pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, a czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania według kolejnych trzech kryteriów. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

Władze miasta przypominają, że rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli, otrzymają wiadomość SMS albo e-maila z informacją do którego trafiło ich dziecko.

Po otrzymaniu informacji należy w ciągu 5 dni potwierdzić zarejestrowanie dziecka do przedszkola i złożyć niezbędne dokumenty: świadectwo urodzenia, dokument tożsamości jednego z rodziców oraz kopie tych dokumentów, a także zaświadczenie od lekarza i o zatrudnieniu rodziców. W przeciwnym przypadku wolne miejsce przypadnie dla innego dziecka.

Obecnie do przedszkoli 125 stołecznych przedszkoli uczęszcza 23 tys. 700 dzieci, ich liczba z roku na rok rośnie. W roku 2011 do przedszkoli uczęszczało – 23 tys. 200 dzieci, w 2012 – 24 tys. 600. Jak informuje samorząd, utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu to koszt około 5-6 tys. litów.

Więcej informacji na temat formowania grup przedszkolnych znajduje się na stronie vilnius.lt w zakładce „Mano darželis“ (,,Moje przedszkole’’).

PODCASTY I GALERIE