W Wilnie spotkają się polscy i litewscy eksperci ds. dziedzictwa kulturowego

W dniach 16 - 19 maja w Wilnie będzie obradowała polsko - litewska grupa ekspercka do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego.

zw.lt
W Wilnie spotkają się polscy i litewscy eksperci ds. dziedzictwa kulturowego

Fot. nmm.pl

Będzie to dziesiąte posiedzenie grupy, której obradom współprzewodniczą wiceministrowie kultury z Polski i Litwy: Jarosław Sellin i Renaldas Augustinavičius.

Polsko-Litewska Grupa Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego koordynuje wykonywanie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” podpisanej 16 grudnia 1999 roku w Warszawie. Dokument ten stanowi podstawę współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Eksperci obradują naprzemiennie w każdym kraju. Posiedzeniom współprzewodniczą wiceministrowie kultury. Poprzednie, dziewiąte posiedzenie odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Gdańsku.

PODCASTY I GALERIE