W Wilnie rozpoczyna się remont Szosy Mińskiej

Wraz ze spadkiem natężenia ruchu w letniej stolicy remonty ulic nabierają tempa - od poniedziałku do końca sierpnia remontowany będzie odcinek Szosy Mińskiej od ulicy Žirnių do granic Wilna.

zw.lt
W Wilnie rozpoczyna się remont Szosy Mińskiej

fot. S. Žiūra

Ruch podczas naprawy będzie zorganizowany poprzez blokowanie jednego pasa na zamian z drugim.

W ciągu dnia 27 czerwca zostanie ułożona wyrównująca warstwa asfaltu i odkopane zostaną krawężniki. Do 1 lipca asfaltowa nawierzchnia całej ulicy będzie frezowana nocą. Do 8 lipca planuje się ułożenie dolnej warstwy nawierzchni asfaltowej.

W kierunku Mińska w ciągu kilku dni zostaną rozebrane warstwy podkładowe pierwszej jezdni i zostaną zainstalowane nowe: warstwa ochronna mrozoodporna, podkład gruzowy, podkład asfaltowy itp.

Do 24 sierpnia ułożona zostanie wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowej, zostaną ułożone krawężniki i trawniki.

Koniec remontu zaplanowano na koniec sierpnia, ale zaplanowane prace mogą się przedłużyć w zależności od warunków pogodowych.

PODCASTY I GALERIE