W Wilnie restaurowane jest mauzoleum Ogińskich

W roku 250 urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego, na Cmentarzu Piotra i Pawła na Antokolu restaurowana jest kaplica-mauzoleum rodu Ogińskich

zw.lt
W Wilnie restaurowane jest mauzoleum Ogińskich

Fot. Materiały prasowe

Na prace restauratorskie Departament Dziedzictwa Kultury przeznaczył 45 tys. euro, a rząd litewski przyznał dodatkowo 30 tys. euro.

W tym roku planowana jest restauracja fundamentów, ścian, podłogi i metalowych drzwi kaplicy, pełny remont dachu, odtworzenie wieżyczki z krzyżem i położenie nowej dachówki. Zostanie także uporządkowany placyk przy tablicy i jego ogrodzenie.

Kaplica-mauzoleum Ogińskich została zbudowana w roku 1876. Przez ostatnie dziesięciolecia była opuszczona, ucierpiała od pożaru wywołanego przez osoby asocjalne. W ubiegłym roku kaplica została zakonserwowana.

PODCASTY I GALERIE