W Wilnie powstanie kolejna dwujęzyczna tablica z nazwą ulicy

W Wilnie będziemy mieli jeszcze jedną tablicę z nazwą ulicy w języku nie litewskim.

zw.lt
W Wilnie powstanie kolejna dwujęzyczna tablica z nazwą ulicy

Fot. Joanna Bożerodska

Dekoracyjna tablica z napisem „Skwer Tybetański” w językach litewskim i tybetańskim zostanie rozmieszczona właśnie w skwerze tybetańskim. Obok znajdzie się też symbol -mandala przedstawiająca Awalokiteśwarę – jednego najważniejszych bodhisattwów w buddyzmie mahajany.

Tablice w języku polskim, jidisz, rosyjskim, niemieckim, tatarskim, karaimskim, łotewskim były instalowane przez władze miasta od końca 2015 roku. Obecnie istnieje 9 tablic dwujęzycznych. Jesienią ubiegłego roku sprawa została podana do sądu przez przedstawicielkę rządu w okręgu wileńskim Vildę Vaičiūnienė. Przedtem przedstawicielka rządu poprosiła samorząd o usunięcie tablic. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił żądanie usunięcia tablic z wielojęzycznymi nazwami ulic w stolicy.

Z założenia tablice dwujęzyczne zainstalowane przez samorząd Wilna pełnią funkcję symboliczną i dekoratywną.

Doszło do kilku ataków na tablice z nazwami ulic: w listopadzie ubiegłego roku zniknęła tablica z polską nazwą ulicy warszawskiej, znajdującej się koło wileńskiego cmentarza na Rossie. We wrześniu ubiegłego roku doszło również do zniszczenia umieszczonej w centrum Wilna przy ulicy Rusų (rosyjska) symbolicznej tabliczki z nazwą ulicy po rosyjsku. Wówczas nieznani wandale zamalowali tabliczkę w kilka godzin po uroczystości jej odsłonięcia.

PODCASTY I GALERIE