W Wilnie poświęcono sztandar białoruskiego Pułku im. Kalinowskiego

W ten sposób pokazana została historyczna ciągłość białoruskiego ruchu narodowego, który swoje najpiękniejsze karty zapisywał podczas wojen z Rosją.

zw.lt
W Wilnie poświęcono sztandar białoruskiego Pułku im. Kalinowskiego

Fot. belsat.eu

Biało-czerwono-biały sztandar z emblematem jednostki (Pogonią) został przygotowany przez białoruską diasporę na Litwie. Po poświęceniu go w wileńskiej katedrze, został w imieniu emigracyjnej Rady Białoruskiej Republiki Ludowej przekazany przedstawicielom pułku.

To w Wilnie w 1864 roku został stracony Konstanty Wincenty Kalinowski, dowódca powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie, ojciec białoruskiego odrodzenia narodowego, którego walczący na Ukrainie białoruscy ochotnicy przyjęli jako swojego patrona. W tej samej katedrze, w której wczoraj poświęcono sztandar, w 2019 roku odbył się uroczysty pogrzeb powstańców styczniowych. Przypomniał o tym w swoim kazaniu kapłan celebrujący mszę świętą.

– W 1864 roku rosyjscy żołnierze wrzucili do dołu ciało 26-letniego wojownika o wolność Białorusi. Zasypali je wapnem, by nikt nie dowiedział się, kto tam leży. W lutym 2017 roku Góra Giedymina rozstąpiła się i ukazały się ciała wojowników. Rosjanie nie mogliby wyobrazić sobie, że po półtora wieku nie będzie już ani Imperium Rosyjskiego, ani cara, ani ich garnizonu, a Białorusini, Litwini i Polacy, jak przed laty, połączą się i 22 listopada 2019 roku odprowadzą swojego bohatera w ostatnią drogą z setkami flag narodowych.

Podczas nabożeństwa wyczytane zostały nazwiska straconych w Wilnie powstańców styczniowych, Białorusinów zabitych po wyborach 2020 roku i poległych żołnierzy pułku im. Kalinowskiego.

Odczytany też został list od Iwonki Surwiłły, przewodniczącej Rady Białoruskiej Republiki Ludowej – symbolicznej spadkobierczyni pierwszych władz proklamowanej w 1918 roku niepodległej Białorusi. 

– Jestem pod wrażeniem waszej odwagi i waszej wiary w najwyższą ludzką wartość, jaką jest wolność. Brońcie jej dla nas wszystkich. Walczycie dziś z największym wrogiem nie tylko Ukrainy, ale też narodu białoruskiego. Wym wrogiem jest imperium Rrsyjskie, które od wieków niszczy dążenia narodów do wolności i niepodległości.

Przesłanie opozycyjnej działaczki zostało później opublikowane także na Facebooku Rady: https://www.facebook.com/watch/?v=1481444198964472

Podczas ceremonii święcenia sztandaru Pułku im. Kalinowskiego białoruski chór męski Unija wykonał pieśni „Pogoń”, „Boże Wszechmogący”, „Pieśń Kalinowskiego”, a uroczystość zakończył hymn Białoruskiej Republiki Ludowej – „Wyjdziemy zwartymi szeregami”.

Źródło: Belsat

PODCASTY I GALERIE