W Wilnie otwarto zrekonstruowany Ogród Luterański

W Wilnie po renowacji został otwarty dla zwiedzających Ogród Luterański, były stary cmentarz ewangelicki na Górze Bouffałowej, w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego. Według komunikatu samorządu m. Wilna, celem rekonstrukcji ogrodu Luterańskiego było stworzenie obszaru wypoczynku i jednocześnie przypomnienie, że na tym obszarze było miejsce pochówku.

zw.lt
W Wilnie otwarto zrekonstruowany Ogród Luterański

Fot. vilnius.lt

W trakcie realizacji projektu wykonano badania geofizyczne i archeologiczne, dokonano ponownego pochówku znalezionych tu podczas prac szczątków.

Ponadto na obszar powróciło 12 pomników nagrobnych z cmentarzy na Rossie i Sałtoniszek.

Ogród Luterański powstał w miejscu byłego wileńskiego cmentarza ewangelicko- luterańskiego, którego historia sięga XVIII wieku. Cmentarz został zamknięty w 1958 r. Zlikwidowano jego część, na której miał wówczas powstać pałac związków zawodowych.

W 1962 r. zdecydowano o całkowitej likwidacji cmentarza, który przekształcono w park.

W latach 1972 – 1973 przed budowa urzędu stanu cywilnego całkowicie zburzono wszystkie groby i nagrobki, a także dużą kapliczkę.

PODCASTY I GALERIE