W Wilnie o Radziwiłłach – międzynarodowa konferencja

12-14 listopada (czwartek-sobota), o godz. w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Katedros a. 4, Wilno) odbędzie się mędzynarodowa konferencja naukowa „KSIĄŻĘTA RADZIWIŁŁOWIE – najsłynniejszy ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego”, poświęcona 500. rocznicy urodzin i 450. rocznicy śmierci kanclerza litewskiego i wojewody wileńskiego księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego (1515–1565).

zw.lt
W Wilnie o Radziwiłłach – międzynarodowa konferencja

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Celem tego międzynarodowego forum jest ukazanie i przemyślenie różnorodnej działalności książąt Radziwiłłów – najsłynniejszego rodu magnackiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później także jednego z najznakomitszych rodów w całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ocena ich wkładu w rozwój państwa, jego polityki i dyplomacji, kultury i sztuki, gospodarki i wojskowości, przybliżenie sylwetek najwybitniejszych przedstawicieli rodu, analiza jego spuścizny kulturalnej i artystycznej, a także miejsca Radziwiłłów w pamięci historycznej. Chronologia konferencji – okres Wielkiego Księstwa Litewskiego (do końca XVIII w.). Do udziału w obradach zostali zaproszeni spadkobiercy i propagatorzy tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i całego wspólnego państwa polsko-litewskiego (Rzeczypospolitej Obojga Narodów) – litewscy, polscy, białoruscy i ukraińscy naukowcy, a także inni badacze, w kręgu zainteresowania których znajdują się książęta Radziwiłłowie.

Dokładny program konferencji na stronie: www.valdovurumai.lt

Organizatorzy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Zakład Historii Wielkiego Księstwa Litewskiego w Instytucie Historii Litwy; partner: Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE