W Wilnie – o Drugim Statucie Litewskim

W Pałacu Władców rozpocznie obrady dwudniowa międzynarodowa konferencja, poświęcona 450. rocznicy zatwierdzenia Drugiego Statutu Litewskiego.

zw.lt
W Wilnie –  o Drugim Statucie Litewskim

Fot. BFL/Inga Juodytė

W obradach wezmą historycy i historycy prawa z Litwy, Niemiec, Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

W trakcie dyskusji zostaną omówione tradycje kodyfikacji prawa w Europie i Wielkim Księstwie Litewskim, codzienności notariatu, sądach i procesach sądowych, o źródłach prawa stanowionego na Litwie oraz innych ważnych kwestiach historycznych dotyczących najważniejszej ustawy w kraju.

Ogranizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE